Tur | Eng
Anasayfa
DUYURU  
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16/03/2016 tarih ve 12233903-305.01.01- E.3140 sayılı yazı ile katılma paylarının ihracına izin verilen TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu'nun ihraç tarihi 28/04/2016 olarak değişmiştir.
Kurucusu olduğumuz TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı
TEB Portföy %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Fon ile ilgili olarak; Fon izahnamesinin 7.4. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları maddesinde belirtilen "Toplam talep tutarının talep toplama döneminde 5.181.000 TL'nin altında kalması sebebi" ile fonun halka arzı iptal edilmiştir.

Konuyu bilgilerinize arz ederiz.
HAKKIMIZDA  
1999 yılında kurulan TEB Portföy Yönetimi, varlık yönetimi alanında global bir oyuncu olan ve müşteri odaklı hizmet modelini benimsemiş olan BNP IP'nin ve 500'ün üzerinde şubesi ile ...
    www.tebportfoy.com.tr İletişim | Kullanım Koşulları & Uyarı    
Hakkımızda
Tarihçe
Vizyon ve Misyon
Sermaye Yapısı
Yönetim Kurulu
Üst Yönetim
Genel Kurul
Faaliyet Raporları
Sürekli Bilgilendirme Formu
Yatırımcı Bilgi Formları
Fon İzahnameleri
Performans Sunum Raporu
Haberler ve Duyurular
Yatırım Fonları Kap Duyurular
İnsan Kaynakları
İletişim
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Acil ve Beklenmedik Eylem Planı
Yatırım Felsefesi
Yatırım Süreci
Risk ve Mevzuat
Araştırma
Global
 
Yatırım Hizmetleri
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
 
Bültenler
Aylık Fon Bültenleri
Strateji Raporları