Tur | Eng
Anasayfa > Yatırım Felsefesi > Risk ve Mevzuat
Yatırım Süreci
Risk ve Mevzuat
Araştırma
Global
ULUSLARASI FONLAR
TEB Portföy Altın Fonu
RİSK VE MEVZUAT


TEB Portföy’de Risk Yönetimi...

TEB Portföy’de yatırım prosedürlerini şekillendiren entegre bir risk odağı mevcuttur.

Yatırım prosesinin her etabı yakın bir şekilde izlenmektedir:

  • Müşteri portföylerinin monitör edilmesi
  • Varlık dağılımının kontrolü
  • Yatırım ortamının kalitesi

Global tecrübesi BNP Paribas‘ı da kapsayan Risk Uzmanı ile piyasa riski ve kredi riski gibi konularda risk ölçümü ve yönetimi prosedürleri takip edilmektedir

Aylık piyasa riski komitesinin konuları:

  • Fon ve özel portföy yönetimi performanslarını takip eder
  • Bütün varlık sınıfları ile ilgili karşı taraf riski ve likidite riskini takip eder
  • VaR (%99 olasılıkla 1 gunde kaybedilebilecek miktar), stres test, volatilite, (menkul kıymetin fiyatının veya piyasanın genelinin kısa bir zaman aralığı içerisinde gösterdiği dalgalanma), overlap rasyo (portföydeki hisse oranlarının takip ettiği endeksteki hisse oranlarıyla karşılaştırılarak, portföyün endeks ile korelasyonunun ölçülmesi) gibi risk oranlarını takip eder.
    www.tebportfoy.com.tr İletişim | Kullanım Koşulları & Uyarı    
Hakkımızda
Tarihçe
Vizyon ve Misyon
Sermaye Yapısı
Yönetim Kurulu
Üst Yönetim
Genel Kurul
Faaliyet Raporları
Sürekli Bilgilendirme Formu
Yatırımcı Bilgi Formları
Fon İzahnameleri
Performans Sunum Raporu
Haberler ve Duyurular
Yatırım Fonları Kap Duyurular
İnsan Kaynakları
İletişim
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Acil ve Beklenmedik Eylem Planı
Kişisel Verilerin Korunması
Yatırım Felsefesi
Yatırım Süreci
Risk ve Mevzuat
Araştırma
Global
 
Yatırım Hizmetleri
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
 
Bültenler
Aylık Fon Bültenleri
Strateji Raporları