TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sürekli Bilgilendirme Formu
Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2018
Portföy Yönetimine
İlişkin Bilgiler
Faaliyet Yetki Belgeleri Tarih ve Sayıları

Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı

15/06/2015 tarih ve PYŞ / PY-22 ve YD.11/524

Eski Yetki Belgeleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2015 tarih ve 12233903-335.03-E.6019 sayılı yazısı ile 03.01.200 tarih ve PYŞ/PY-8/3 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi ve 12.05.2004 tarih ve PYŞ/YD/6 sayılı Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi iptal edilmiştir.
Yönetime İlişkin Bilgiler
Ortaklık Yapısı

Adı / Soyadı veya
Ticaret Unvanı

İştirak Tutarı
(TL)

İştirak Oranı
(%)

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

1,282,854

29.14

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

1,127,060

25.60

TEB Holding A.Ş.

1,095,602

24.89

BNPP Yatırımlar Holding A.Ş.

896,400

20.36

TEB Factoring A.Ş.

1

0.01

Toplam

4,401,917

100.00

Yönetilen Portföy Sayısı Ve Büyüklüğü
(31.10.2018 İtibariyle)

Tür

Sayı

Büyüklük (Bin TL)

Bireysel

16

11,699

Kurumsal

60

5,857,723

Tüzel Kişi

10

128,448

Toplam

86

5,997,870


Esas Sözleşme ve Raporlar

Esas Sözleşme

Mali Tablolar

Faaliyet Raporlar
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim

Adı Soyadı

Ünvanı

İsmail YANIK Y.K.Başkanı
Luca Restuccia Y.K. Başkan Yardımcısı

Mustafa Selim YAZICI

Y.K. Üyesi

İzzet Cemal KİŞMİR

Y.K. Üyesi

Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA

Y.K. Üyesi

Tolga ATAMAN

Y.K. Üyesi (İç Kontrolden Sorumlu)

Cenk Kaan DÜRÜST

Y.K. Üyesi

Mustafa Selim YAZICI

Genel Müdür

Rüştü Faruk ÖZSAN

Genel Müdür Danışmanı

Cenk Kaan DÜRÜST

Genel Md. Yrd.

Sevda Akbaş GİRGİNER

Müşteri Çözümleri ve Yatırım Dan. Genel Md. Yrd.


Portföy Yöneticileri ve Yatırım Danışmanları

Adı Soyadı

Ünvanı

Mahmut Burak ÖZTUNÇ

Direktör

Bekir Çağrı ÖZEL

Direktör

Alen BEBİROĞLU

Direktör

Tansel Kutlu YILMAZ Müdür

Özlem KARAGÖZ

Müdür

Emre KARAKURUM

Müdür

Tuğçe MESUTOĞLU

Yatırım Danışmanı

Ceyda İŞMAN

Yatırım Danışmanı