X KAPAT
Tur | Eng
Anasayfa > Yatırım Hizmetleri > Yatırım Fonları
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
YATIRIM SÜRECİ
TEB Portföy’de spesifik risk/getiri tercihlerine ve ihtiyaçlarına odaklı etkin bir YATIRIM PROSEDÜRÜ bulunmaktadır
YATIRIM FONLARI
< GERİ DÖN

TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yurtiçi yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon ağırlıklı olarak mevduat üzeri mutlak getiri hedefleyen yatırım fonlarına yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Portföye Kurul düzenlemeleri çerçevesinde, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Fon portföyüne türev araçlar dahil edilmesi fonun getiri volatilitesini ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilmektedir. Fon portföyüne; G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen ve bu ülkelerin borsa ve piyasalarında işlem gören yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları, ortaklık payları ve kamu ve özel sektör borçlanma araçları dahil edilebilir.

Risk DeğeriRisk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak,
haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.

Fon İzahnameleri
Fon Yatırımcı Bilgi Formu
Fon İçtüzükleri
Varlık Dağılım Raporu
Performans Sunum Raporu
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
21.3.2018
Fon Devir Tarihi
-
Fon Kodu
TPC
ISIN Kodu
TRYTEBP00062
Fon Toplam Net Değeri-30/11/2018
3.773.885,51
Fon Birim Fiyatı-30/11/2018
1,081115
Risk Değeri
4
*Fonun Standart Sapması-Aylık
26,00%
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması-Aylık
5,00%
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
En Az Satılabilir Pay Adedi
1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
0,50%
Fon Yöneticisi
Alen BEBİROĞLU
Emre KARAKURUM

Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat endeksidir.

Fon Net Getiri % (01/11/2018-30/11/2018)
2,26
Karşılaştırma Ölçütü Getiri % (01/11/2018-30/11/2018)
1,96
Alım / Satım Esasları

BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:30 'a kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları , talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. 12:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bu durumda satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla TEFAS üzerinden alınıp satılır.
    www.tebportfoy.com.tr İletişim | Kullanım Koşulları & Uyarı    
Hakkımızda
Tarihçe
Vizyon ve Misyon
Sermaye Yapısı
Yönetim Kurulu
Üst Yönetim
Genel Kurul
Faaliyet Raporları
Sürekli Bilgilendirme Formu
Yatırımcı Bilgi Formları
Fon İzahnameleri
Performans Sunum Raporu
Haberler ve Duyurular
Yatırım Fonları Kap Duyurular
İnsan Kaynakları
İletişim
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Acil ve Beklenmedik Eylem Planı
Kişisel Verilerin Korunması
Yatırım Felsefesi
Yatırım Süreci
Risk ve Mevzuat
Araştırma
Global
 
Yatırım Hizmetleri
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
 
Bültenler
Aylık Fon Bültenleri
Strateji Raporları