Tur | Eng
Anasayfa > Yatırım Hizmetleri > Yatırım Fonları
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
YATIRIM SÜRECİ
TEB Portföy’de spesifik risk/getiri tercihlerine ve ihtiyaçlarına odaklı etkin bir YATIRIM PROSEDÜRÜ bulunmaktadır
YATIRIM FONLARI
< GERİ DÖN

TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu
Temel Bilgiler

Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarında (Eurobond) değerlendirilir. Fon portföyünün en fazla %20'lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne riskten korunma ve /veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.


Risk Değeri
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak,
haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.Güncel Fon İzahnameleri - 090217
Güncel Fon İzahnameleri
Fon İzahnameleri
Güncel Tadil Metni
Tadil Metni
Fon Yatırımcı Bilgi Formu - 201118
Fon Yatırımcı Bilgi Formu - 071118
Fon Yatırımcı Bilgi Formu
Fon İçtüzükleri
Varlık Dağılım Raporu
Performans Sunum Raporu
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Bağımsız Denetim Raporları 2016
Bağımsız Denetim Raporları 2017
Sorumluluk Beyanı 2017
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
7.6.2016
Fon Devir Tarihi
-
Fon Kodu
TPL
ISIN Kodu
TRYTEBP00054
Fon Toplam Net Değeri-30/11/2018
9.993.631,93
Fon Birim Fiyatı-30/11/2018
1,579658
Risk Değeri
5
*Fonun Standart Sapması-Aylık
70,00%
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması-Aylık
59,00%
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
En Az Satılabilir Pay Adedi
1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
1,25%
Fon Yöneticisi
Çağrı ÖZEL

Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun karşılaştırma ölçütü; %90 BIST KYD Eurobond USD (TL) Endeksi+%10 BIST KYD O/N Repo Brüt Endeksi'dir.

Fon Net Getiri % (01/11/2018-30/11/2018)
-4,83
Karşılaştırma Ölçütü Getiri % (01/11/2018-30/11/2018)
-5,97
Alım / Satım Esasları

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak, izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım-satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak ve ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Yatırımcıların fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verilen katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip den ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanısıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
    www.tebportfoy.com.tr İletişim | Kullanım Koşulları & Uyarı    
Hakkımızda
Tarihçe
Vizyon ve Misyon
Sermaye Yapısı
Yönetim Kurulu
Üst Yönetim
Genel Kurul
Faaliyet Raporları
Sürekli Bilgilendirme Formu
Yatırımcı Bilgi Formları
Fon İzahnameleri
Performans Sunum Raporu
Haberler ve Duyurular
Yatırım Fonları Kap Duyurular
İnsan Kaynakları
İletişim
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Acil ve Beklenmedik Eylem Planı
Kişisel Verilerin Korunması
Yatırım Felsefesi
Yatırım Süreci
Risk ve Mevzuat
Araştırma
Global
 
Yatırım Hizmetleri
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
 
Bültenler
Aylık Fon Bültenleri
Strateji Raporları