Tur | Eng
Anasayfa > Yatırım Hizmetleri > Yatırım Fonları
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
YATIRIM SÜRECİ
TEB Portföy’de spesifik risk/getiri tercihlerine ve ihtiyaçlarına odaklı etkin bir YATIRIM PROSEDÜRÜ bulunmaktadır
YATIRIM FONLARI
< GERİ DÖN

TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu
Temel Bilgiler

Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş olan yerli ve yabancı kira sertifikalarından (SUKUK) oluşan katılım fonudur. Yabancı ihracçıların para ve sermaye araçlarına yapılan yatırım hiçbir zaman fon toplam değerinin %80'i veya daha fazlası olmayacaktır. Fon portföyüne %20 'yi aşmamak kaydıyla TL ve döviz katılma hesapları ve Kurulca uygun görülecek yerli ve yabancı faizsiz para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.


Risk DeğeriRisk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.


Güncel Fon İzahnameleri - 090217
Güncel Fon İzahnameleri
Fon İzahnameleri
Güncel Tadil Metni
Tadil Metni
Fon Yatırımcı Bilgi Formu - 071118
Fon Yatırımcı Bilgi Formu
Fon İçtüzükleri
Varlık Dağılım Raporu
Performans Sunum Raporu
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Bağımsız Denetim Raporları 2016
Bağımsız Denetim Raporları 2017
Sorumluluk Beyanı 2017
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
24.5.2016
Fon Devir Tarihi
-
Fon Kodu
TPZ
ISIN Kodu
TRYTEBP00047
Fon Toplam Net Değeri-30/11/2018
13.011.801,31
Fon Birim Fiyatı-30/11/2018
1,734907
Risk Değeri
5
*Fonun Standart Sapması-Aylık
-
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması-Aylık
-
En Az Alınabilir Pay Adedi
5.000
En Az Satılabilir Pay Adedi
5.000
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
1,05%
Fon Yöneticisi
Özlem KARAGÖZ

Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun karşılaştırma ölçütü %100 Dow Jones 1-3 Yıl Yatırım Yapılabilir SUKUK Endeksi (DJSIK3T: Dow Jones SUKUK 1-3 Year Investment Grade Index) (TL cinsinden hesaplanacaktır.)

Fon Net Getiri % (01/11/2018-30/11/2018)
-
Karşılaştırma Ölçütü Getiri % (01/11/2018-30/11/2018)
-
Alım / Satım Esasları

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak, saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Yatırımcıların fon payı alım ve satım talimatları 5.000 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. "İşgünü", "Türkiye, Malezya, ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin hepsinde haftasonu veya resmi tatil olmayan gün" olarak tanımlanmıştır. Türkiye, Malezya ve ABD'nin herhangi birinde haftasonu veya resmi tatil olan günlerde verilen talimatlar yukarıda tanımlandığı şekliyle bir sonraki işgünü verilmiş olarak kabul edilir. Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 12:30'a kadar ilettikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 12:30'a kadar iletilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden beşinci işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 12:30'dan sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden altıncı işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenir. Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.
    www.tebportfoy.com.tr İletişim | Kullanım Koşulları & Uyarı    
Hakkımızda
Tarihçe
Vizyon ve Misyon
Sermaye Yapısı
Yönetim Kurulu
Üst Yönetim
Genel Kurul
Faaliyet Raporları
Sürekli Bilgilendirme Formu
Yatırımcı Bilgi Formları
Fon İzahnameleri
Performans Sunum Raporu
Haberler ve Duyurular
Yatırım Fonları Kap Duyurular
İnsan Kaynakları
İletişim
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Acil ve Beklenmedik Eylem Planı
Kişisel Verilerin Korunması
Yatırım Felsefesi
Yatırım Süreci
Risk ve Mevzuat
Araştırma
Global
 
Yatırım Hizmetleri
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
 
Bültenler
Aylık Fon Bültenleri
Strateji Raporları