Tur | Eng
Anasayfa > Yatırım Hizmetleri > Yatırım Fonları
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
YATIRIM SÜRECİ
TEB Portföy’de spesifik risk/getiri tercihlerine ve ihtiyaçlarına odaklı etkin bir YATIRIM PROSEDÜRÜ bulunmaktadır
YATIRIM FONLARI
< GERİ DÖN

TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Temel Bilgiler

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olan Kısa Vadeli Borçlanma araçları Fonu'dur. Bu çerçevede, fon söz konusu vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin kısa vadeli bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılamaz.


Risk Değeri
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak,
haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.Güncel Tadil Metni - 270718
Güncel İzahname - 270718
Güncel Fon İzahnameleri - 090217
Fon İzahnameleri
Güncel Tadil Metni
Fon Yatırımcı Bilgi Formu - 071118
Fon Yatırımcı Bilgi Formu
Fon İçtüzükleri
Varlık Dağılım Raporu
Performans Sunum Raporu
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Bağımsız Denetim Raporları 2013
Bağımsız Denetim Raporları 2014
Bağımsız Denetim Raporları 2015
Bağımsız Denetim Raporları 2016
Bağımsız Denetim Raporları 2017
Sorumluluk Beyanı 2017
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
21.06.1995
Fon Devir Tarihi
12.10.2015
Fon Kodu
TNK
ISIN Kodu
TRMTE2WWWWW2
Fon Toplam Net Değeri-30/11/2018
764.439.591,12
Fon Birim Fiyatı-30/11/2018
5,241839
Risk Değeri
1
*Fonun Standart Sapması-Aylık
7,00%
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması-Aylık
9,00%
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
En Az Satılabilir Pay Adedi
1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
2,05%
Fon Yöneticisi
Özlem KARAGÖZ
Çağrı ÖZEL

Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%55 KYD KAMU İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI ENDEKSİ (91 GÜN)+ %30 KYD ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ENDEKSİ (SABİT)+%15 KYD O/N REPO(BRÜT)

Fon Net Getiri % (01/11/2018-30/11/2018)
2,23
Karşılaştırma Ölçütü Getiri % (01/11/2018-30/11/2018)
2,22
Alım / Satım Esasları

Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşların merkezi, şubeleri, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilebilir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hariç olmak üzere, Kurucu ve alım satıma aracılık eden diğer kuruluşlar tarafından bu saatler dışında herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Fonun kapalı olduğu saatler dışında alım satım işlemleri, katılma payı alım ve satımına aracılık eden Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından her gün 24 saat boyunca, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir.
    www.tebportfoy.com.tr İletişim | Kullanım Koşulları & Uyarı    
Hakkımızda
Tarihçe
Vizyon ve Misyon
Sermaye Yapısı
Yönetim Kurulu
Üst Yönetim
Genel Kurul
Faaliyet Raporları
Sürekli Bilgilendirme Formu
Yatırımcı Bilgi Formları
Fon İzahnameleri
Performans Sunum Raporu
Haberler ve Duyurular
Yatırım Fonları Kap Duyurular
İnsan Kaynakları
İletişim
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Acil ve Beklenmedik Eylem Planı
Kişisel Verilerin Korunması
Yatırım Felsefesi
Yatırım Süreci
Risk ve Mevzuat
Araştırma
Global
 
Yatırım Hizmetleri
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
 
Bültenler
Aylık Fon Bültenleri
Strateji Raporları