Tur | Eng
Anasayfa > Yatırım Hizmetleri > Yatırım Fonları
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
YATIRIM SÜRECİ
TEB Portföy’de spesifik risk/getiri tercihlerine ve ihtiyaçlarına odaklı etkin bir YATIRIM PROSEDÜRÜ bulunmaktadır
YATIRIM FONLARI
< GERİ DÖN

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
Temel Bilgiler

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde; Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarından oluşan Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu’dur. Fon portföyü yönetilirken, özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları, vade yapısı ve getiri oranı dikkate alınarak, kamu borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenir.Fon portföyünün en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

Risk Değeri
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak,
haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.Güncel Fon İzahnameleri - 090217
Güncel Fon İzahnameleri
Fon İzahnameleri
Güncel Tadil Metni / 22.02.2017
Güncel Tadil Metni
Tadil Metni
Fon Yatırımcı Bilgi Formu - 201118
Fon Yatırımcı Bilgi Formu - 071118
Fon Yatırımcı Bilgi Formu
Fon İçtüzükleri
Varlık Dağılım Raporu
Performans Sunum Raporu
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Bağımsız Denetim Raporları 2013
Bağımsız Denetim Raporları 2014
Bağımsız Denetim Raporları 2015
Bağımsız Denetim Raporları 2016
Bağımsız Denetim Raporları 2017
Sorumluluk Beyanı 2017
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
27.06.1990
Fon Devir Tarihi
12.11.2015
Fon Kodu
TOT
ISIN Kodu
TRMDPFWWWWW9
Fon Toplam Net Değeri-30/11/2018
133.317.094,77
Fon Birim Fiyatı-30/11/2018
130,595485
Risk Değeri
2
*Fonun Standart Sapması-Aylık
11,00%
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması-Aylık
5,00%
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
En Az Satılabilir Pay Adedi
1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
1,75%
Fon Yöneticisi
Özlem KARAGÖZ
Çağrı ÖZEL

Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%45 KYD ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ENDEKSİ (SABİT)+%40 KYD ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ENDEKSİ (DEĞİŞKEN)+%15 KYD O/N REPO(BRÜT)

Fon Net Getiri % (01/11/2018-30/11/2018)
2,76
Karşılaştırma Ölçütü Getiri % (01/11/2018-30/11/2018)
2,34
Alım / Satım Esasları

Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşlar aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 13:15 arasında gerçekleştirilebilir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hariç olmak üzere, Kurucu ve alım satıma aracılık eden diğer kuruluşlar tarafından bu saatler dışında herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
    www.tebportfoy.com.tr İletişim | Kullanım Koşulları & Uyarı    
Hakkımızda
Tarihçe
Vizyon ve Misyon
Sermaye Yapısı
Yönetim Kurulu
Üst Yönetim
Genel Kurul
Faaliyet Raporları
Sürekli Bilgilendirme Formu
Yatırımcı Bilgi Formları
Fon İzahnameleri
Performans Sunum Raporu
Haberler ve Duyurular
Yatırım Fonları Kap Duyurular
İnsan Kaynakları
İletişim
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Acil ve Beklenmedik Eylem Planı
Kişisel Verilerin Korunması
Yatırım Felsefesi
Yatırım Süreci
Risk ve Mevzuat
Araştırma
Global
 
Yatırım Hizmetleri
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
 
Bültenler
Aylık Fon Bültenleri
Strateji Raporları