Tur | Eng
Anasayfa > Yatırım Hizmetleri > Yatırım Fonları
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
YATIRIM SÜRECİ
TEB Portföy’de spesifik risk/getiri tercihlerine ve ihtiyaçlarına odaklı etkin bir YATIRIM PROSEDÜRÜ bulunmaktadır
YATIRIM FONLARI
< GERİ DÖN

TEB Portföy Para Piyasası Fonu
Temel Bilgiler

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde; fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

Risk Değeri
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak,
haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.Güncel Fon İzahnameleri - 090217
Fon İzahnameleri
Güncel Tadil Metni - 25.04.2018
Güncel Tadil Metni-050417
Güncel Tadil Metni
Fon Yatırımcı Bilgi Formu - 071118
Fon Yatırımcı Bilgi Formu
Fon İçtüzükleri
Varlık Dağılım Raporu
Performans Sunum Raporu
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Bağımsız Denetim Raporları 2013
Bağımsız Denetim Raporları 2014
Bağımsız Denetim Raporları 2015
Bağımsız Denetim Raporları 2016
Bağımsız Denetim Raporları 2017
Sorumluluk Beyanı 2017
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
11.11.2010
Fon Devir Tarihi
12.11.2015
Fon Kodu
TKM
ISIN Kodu
TRMDMFWWWWW6
Fon Toplam Net Değeri-30/11/2018
162.241.553,27
Fon Birim Fiyatı-30/11/2018
298,186624
Risk Değeri
1
*Fonun Standart Sapması-Aylık
5,00%
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması-Aylık
5,00%
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
En Az Satılabilir Pay Adedi
1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
1,05%
Fon Yöneticisi
Özlem KARAGÖZ
Çağrı ÖZEL

Fonun Karşılaştırma Ölçütü
% 100 KYD O/N Repo Brüt Endeksi

Fon Net Getiri % (01/11/2018-30/11/2018)
2,09
Karşılaştırma Ölçütü Getiri % (01/11/2018-30/11/2018)
2,04
Alım / Satım Esasları

Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşların merkezi, şubeleri, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilebilir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hariç olmak üzere, Kurucu ve alım satıma aracılık eden diğer kuruluşlar tarafından bu saatler dışında herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Fonun kapalı olduğu saatler dışında alım satım işlemleri, katılma payı alım ve satımına aracılık eden Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından her gün 24 saat boyunca, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir.
    www.tebportfoy.com.tr İletişim | Kullanım Koşulları & Uyarı    
Hakkımızda
Tarihçe
Vizyon ve Misyon
Sermaye Yapısı
Yönetim Kurulu
Üst Yönetim
Genel Kurul
Faaliyet Raporları
Sürekli Bilgilendirme Formu
Yatırımcı Bilgi Formları
Fon İzahnameleri
Performans Sunum Raporu
Haberler ve Duyurular
Yatırım Fonları Kap Duyurular
İnsan Kaynakları
İletişim
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Acil ve Beklenmedik Eylem Planı
Kişisel Verilerin Korunması
Yatırım Felsefesi
Yatırım Süreci
Risk ve Mevzuat
Araştırma
Global
 
Yatırım Hizmetleri
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
 
Bültenler
Aylık Fon Bültenleri
Strateji Raporları