Tur | Eng
Anasayfa > Yatırım Hizmetleri > Yatırım Fonları
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
YATIRIM SÜRECİ
TEB Portföy’de spesifik risk/getiri tercihlerine ve ihtiyaçlarına odaklı etkin bir YATIRIM PROSEDÜRÜ bulunmaktadır
YATIRIM FONLARI
< GERİ DÖN

TEB Portföy PY Hisse Senedi Özel Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Temel Bilgiler

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde; Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve/veya ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve/veya ihraççı paylarına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı paylarına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.

Risk Değeri
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak,
haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.Güncel İzahname - 270618
Güncel İzahname - 170517
Güncel Fon İzahnameleri - 090217
Fon İzahnameleri
Güncel Tadil Metni - 02.04.2018
Güncel Tadil Metni - 230317
Fon Yatırımcı Bilgi Formu
Fon İçtüzükleri
Varlık Dağılım Raporu
Performans Sunum Raporu
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Bağımsız Denetim Raporları 2013
Bağımsız Denetim Raporları 2014
Bağımsız Denetim Raporları 2015
Bağımsız Denetim Raporları 2016
Bağımsız Denetim Raporları 2017
Sorumluluk Beyanı 2017
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
15.12.2005
Fon Devir Tarihi
12.11.2015
Fon Kodu
TEI
ISIN Kodu
TRMTEDWWWWW4
Fon Toplam Net Değeri-31/08/2018
-
Fon Birim Fiyatı-31/08/2018
-
Risk Değeri
6
*Fonun Standart Sapması-Aylık
-
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması-Aylık
-
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
En Az Satılabilir Pay Adedi
1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
0,50%
Fon Yöneticisi
Tansel Kutlu YILMAZ Emre KARAKURUM

Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%95 BIST 100 ENDEKSİ+5 KYD O/N REPO(BRÜT)

Fon Net Getiri % (01/08/2018-31/08/2018)
-
Karşılaştırma Ölçütü Getiri % (01/08/2018-31/08/2018)
-
Alım / Satım Esasları

Fon katılma payları sadece Kurucu ile Portföy Yönetim Sözleşmesi imzalamış yatırımcılara satılabilir.Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşlar aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 14:30 arasında gerçekleştirilebilir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hariç olmak üzere, Kurucu ve alım satıma aracılık eden diğer kuruluşlar tarafından bu saatler dışında herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurumlar tarafından yapılacaktır.
    www.tebportfoy.com.tr İletişim | Kullanım Koşulları & Uyarı    
Hakkımızda
Tarihçe
Vizyon ve Misyon
Sermaye Yapısı
Yönetim Kurulu
Üst Yönetim
Genel Kurul
Faaliyet Raporları
Sürekli Bilgilendirme Formu
Yatırımcı Bilgi Formları
Fon İzahnameleri
Performans Sunum Raporu
Haberler ve Duyurular
Yatırım Fonları Kap Duyurular
İnsan Kaynakları
İletişim
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Acil ve Beklenmedik Eylem Planı
Kişisel Verilerin Korunması
Yatırım Felsefesi
Yatırım Süreci
Risk ve Mevzuat
Araştırma
Global
 
Yatırım Hizmetleri
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
 
Bültenler
Aylık Fon Bültenleri
Strateji Raporları