Tur | Eng
Anasayfa > Yatırım Hizmetleri > Yatırım Fonları
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
YATIRIM SÜRECİ
TEB Portföy’de spesifik risk/getiri tercihlerine ve ihtiyaçlarına odaklı etkin bir YATIRIM PROSEDÜRÜ bulunmaktadır
YATIRIM FONLARI
< GERİ DÖN

TEB Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon
Temel Bilgiler

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföy sınırlamaları itibariyle tebliğde belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Bu kapsamda Fon, paylar, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo-ters repo, altın ve kıymetli benzeri madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurtiçi ve yut dışı türev araçlara(swap,vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri)yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için,fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirir.


Risk Değeri
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.Güncel İzahname - 260917
Güncel İzahname - 170517
Güncel Fon İzahnameleri - 090217
Fon İzahnameleri
Güncel Tadil Metni - 260917
Güncel Tadil Metni - 110417
Güncel Tadil Metni - 230317
Fon Yatırımcı Bilgi Formu - 071118
Fon Yatırımcı Bilgi Formu
Fon İçtüzükleri
Varlık Dağılım Raporu
Performans Sunum Raporu
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Bağımsız Denetim Raporları 2013
Bağımsız Denetim Raporları 2014
Bağımsız Denetim Raporları 2015
Bağımsız Denetim Raporları 2016
Bağımsız Denetim Raporları 2017
Sorumluluk Beyanı 2017
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
08.11.2004
Fon Devir Tarihi
14.10.2015
Fon Kodu
TKD
ISIN Kodu
TRYTEBK00014
Fon Toplam Net Değeri-30/11/2018
24.261.437,16
Fon Birim Fiyatı-30/11/2018
0,042378
Risk Değeri
5
*Fonun Standart Sapması-Aylık
41,00%
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması-Aylık
5,00%
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
En Az Satılabilir Pay Adedi
1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
0,50%
Fon Yöneticisi
Emre KARAKURUM
Alen BEBİROĞLU

Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%100 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi

Fon Net Getiri % (01/11/2018-30/11/2018)
4,48
Karşılaştırma Ölçütü Getiri % (01/11/2018-30/11/2018)
1,96
Alım / Satım Esasları

Katılma paylarını satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar,katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak, izahnamede belirtilmiş esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı alım-satım işlemleri 09.00-13.15 saatleri arasında gerçekleştirilebilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon katılma payları sadece Kurucu ile Portföy Yönetim Sözleşmesi imzalamış olan yatırımcılara satılabilir. Fon katılma payı alım satım talimatları, TEB Portföy Yönetimi A.Ş.tarafından yönetilen portföylere dahil edilmek üzere portföy yöneticileri tarafından verilebilir.
    www.tebportfoy.com.tr İletişim | Kullanım Koşulları & Uyarı    
Hakkımızda
Tarihçe
Vizyon ve Misyon
Sermaye Yapısı
Yönetim Kurulu
Üst Yönetim
Genel Kurul
Faaliyet Raporları
Sürekli Bilgilendirme Formu
Yatırımcı Bilgi Formları
Fon İzahnameleri
Performans Sunum Raporu
Haberler ve Duyurular
Yatırım Fonları Kap Duyurular
İnsan Kaynakları
İletişim
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Acil ve Beklenmedik Eylem Planı
Kişisel Verilerin Korunması
Yatırım Felsefesi
Yatırım Süreci
Risk ve Mevzuat
Araştırma
Global
 
Yatırım Hizmetleri
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
 
Bültenler
Aylık Fon Bültenleri
Strateji Raporları