Tur | Eng
Anasayfa > Yatırım Hizmetleri > Yatırım Fonları
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
YATIRIM SÜRECİ
TEB Portföy’de spesifik risk/getiri tercihlerine ve ihtiyaçlarına odaklı etkin bir YATIRIM PROSEDÜRÜ bulunmaktadır
YATIRIM FONLARI
< GERİ DÖN

TEB Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Temel Bilgiler

Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde; Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyü ağırlıklı olarak piyasadaki en uzun vadeli tahvillerde yoğunlaşacak olan Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu’dur. Bu çerçevede, fon söz konusu vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin ilgili bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyü aktif olarak yönetilir. Fon portföyünün en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

Risk Değeri
Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak,
haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.Güncel İzahname - 170517
Güncel İzahname - 080517
Güncel Fon İzahnameleri - 090217
Güncel Fon İzahnameleri
Fon İzahnameleri
Güncel Tadil Metni-300317
Güncel Tadil Metni
Tadil Metni
Fon Yatırımcı Bilgi Formu - 071118
Fon Yatırımcı Bilgi Formu
Fon İçtüzükleri
Varlık Dağılım Raporu
Performans Sunum Raporu
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Bağımsız Denetim Raporları 2013
Bağımsız Denetim Raporları 2014
Bağımsız Denetim Raporları 2015
Bağımsız Denetim Raporları 2016
Bağımsız Denetim Raporları 2017
Sorumluluk Beyanı 2017
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
01.03.2000
Fon Devir Tarihi
12.11.2015
Fon Kodu
TYB
ISIN Kodu
TRMTYBWWWWW6
Fon Toplam Net Değeri-30/11/2018
1.667.416,73
Fon Birim Fiyatı-30/11/2018
0,186921
Risk Değeri
4
*Fonun Standart Sapması-Aylık
80,00%
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması-Aylık
80,00%
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
En Az Satılabilir Pay Adedi
1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
2,19%
Fon Yöneticisi
Özlem KARAGÖZ
Çağrı ÖZEL

Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%75 KYD DIBS TÜM ENDEKSİ+%5 BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ+%20 BIST-KYD REPO (BRÜT)

Fon Net Getiri % (01/11/2018-30/11/2018)
6,39
Karşılaştırma Ölçütü Getiri % (01/11/2018-30/11/2018)
5,90
Alım / Satım Esasları

Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşlar aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 13:15 arasında gerçekleştirilebilir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hariç olmak üzere, Kurucu ve alım satıma aracılık eden diğer kuruluşlar tarafından bu saatler dışında herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
    www.tebportfoy.com.tr İletişim | Kullanım Koşulları & Uyarı    
Hakkımızda
Tarihçe
Vizyon ve Misyon
Sermaye Yapısı
Yönetim Kurulu
Üst Yönetim
Genel Kurul
Faaliyet Raporları
Sürekli Bilgilendirme Formu
Yatırımcı Bilgi Formları
Fon İzahnameleri
Performans Sunum Raporu
Haberler ve Duyurular
Yatırım Fonları Kap Duyurular
İnsan Kaynakları
İletişim
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Acil ve Beklenmedik Eylem Planı
Kişisel Verilerin Korunması
Yatırım Felsefesi
Yatırım Süreci
Risk ve Mevzuat
Araştırma
Global
 
Yatırım Hizmetleri
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
 
Bültenler
Aylık Fon Bültenleri
Strateji Raporları