Tur | Eng
Anasayfa > Yatırım Hizmetleri > Yatırım Fonları
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
YATIRIM SÜRECİ
TEB Portföy’de spesifik risk/getiri tercihlerine ve ihtiyaçlarına odaklı etkin bir YATIRIM PROSEDÜRÜ bulunmaktadır
YATIRIM FONLARI
< GERİ DÖN

TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
Temel Bilgiler

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon ağırlıklı olarak gelişmiş ülke BYF'lerine yatırım yapacak olup, getiri arttırmak amacıyla gelişmekte olan piyasa BYF'lerine de yatırım yapabilecektir. Fon toplam değerinin en fazla %20'lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.


Risk DeğeriRisk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak,
haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.


Güncel Fon İzahnameleri - 090217
Güncel Fon İzahnameleri
Fon İzahnameleri
Güncel Tadil Metni - 30.04.2018
Güncel Tadil Metni
Tadil Metni
Fon Yatırımcı Bilgi Formu - 071118
Fon Yatırımcı Bilgi Formu
Fon İçtüzükleri
Varlık Dağılım Raporu
Performans Sunum Raporu
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Bağımsız Denetim Raporları 2016
Bağımsız Denetim Raporları 2017
Sorumluluk Beyanı 2017
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi
16.03.2016
Fon Devir Tarihi
-
Fon Kodu
TFF
ISIN Kodu
TRYTEBP00021
Fon Toplam Net Değeri-30/11/2018
11.193.396,47
Fon Birim Fiyatı-30/11/2018
1,994069
Risk Değeri
6
*Fonun Standart Sapması-Aylık
-
*Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması-Aylık
-
En Az Alınabilir Pay Adedi
1
En Az Satılabilir Pay Adedi
1
*Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
2,10%
Fon Yöneticisi
Mahmut Burak ÖZTUNÇ

Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Eşik değeri %100 MSCI WORLD AC endeksidir.

Fon Net Getiri % (01/11/2018-30/11/2018)
-
Karşılaştırma Ölçütü Getiri % (01/11/2018-30/11/2018)
-
Alım / Satım Esasları

Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşlar aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 12:30 arasında gerçekleştirilebilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 12:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden 4.işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 12:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden 5.işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenecektir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
    www.tebportfoy.com.tr İletişim | Kullanım Koşulları & Uyarı    
Hakkımızda
Tarihçe
Vizyon ve Misyon
Sermaye Yapısı
Yönetim Kurulu
Üst Yönetim
Genel Kurul
Faaliyet Raporları
Sürekli Bilgilendirme Formu
Yatırımcı Bilgi Formları
Fon İzahnameleri
Performans Sunum Raporu
Haberler ve Duyurular
Yatırım Fonları Kap Duyurular
İnsan Kaynakları
İletişim
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Acil ve Beklenmedik Eylem Planı
Kişisel Verilerin Korunması
Yatırım Felsefesi
Yatırım Süreci
Risk ve Mevzuat
Araştırma
Global
 
Yatırım Hizmetleri
Yatırım Fonları
Emeklilik Fonları
Özel Portföy Yönetimi
 
Bültenler
Aylık Fon Bültenleri
Strateji Raporları