TEB Portföy Yönetimi
KÜÇÜK TASARRUFLAR BÜYÜK BİRİKİMLERİ OLUŞTURUR
Geleceğinize katma değer yaratmayı hedefliyoruz

Duyurular

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU-24.09.2019

o ING Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu’na bağlı ING Portföy Birinci  Borçlanma Araçları Fonu’nun, TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu’na bağlı TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu,ING Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu’na bağlı ING Portföy Altın Fonu’nun TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu’na bağlı TEB Portföy Altın Fonu, ING Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı ING Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu’nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı TEB Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon),ING Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon’a bağlı ING Portföy Birinci Değişken Fon’un, ING Portföy İkinci Değişken Fon bünyesinde birleştirilmesine ilişkin SPK onaylı duyuru metni,

o ING Portföy İkinci Değişken Fon ünvanının TEB Portföy İkinci Değişken Fon ve ING Portföy Yönetimi A.Ş. Para      Piyasası Şemsiye Fonu’na bağlı  ING Portföy Para Piyasası Fonu’nun ünvanının TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu olarak değiştirilmesi nedeniyle yapılacak izahname değişikliklerine ilişkin SPK onaylı duyuru metni EK’tedir.

Saygılarımızla,

IGL Fon Duyuru Metni

IGD Fon Duyuru Metni

IGH Fon Duyuru Metni

IGA Fon Duyuru Metni

IGT Fon Duyuru Metni

IDY Fon Duyuru Metni

TBT Fon Duyuru Metni

TUA Fon Duyuru Metni

TYH Fon Duyuru MetniTEB PORTFÖY İLE ING PORTFÖY BİRLEŞMESİ HAKKINDA

Sermaye Piyasası Kurulunun 26/07/2019 tarih ve 12233903-106.01.01-E.10099 sayılı izni ile Şirketimizin, ING Portföy Yönetimi A.Ş. ile, ING Portföy Yönetimi A.Ş.’ nin tasfiyesiz infisah yolu ile tüm hak, alacak, borç, yükümlülükleri ve mal varlığının külhalinde TEB Portföy Yönetimi A.Ş.’ ye devri yolu ile birleşmesine izin verilmiştir. Anılan izin sonrası söz konusu birleşme işlemi 16/08/2019 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil olmuş ve 22/08/2019 tarih ve 9893 sayılıTürkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2019 tarih 12233903-106.01.01-E.10099 sayılı kararıyla; paylarının tamamına sahip olduğumuz ING Portföy Yönetimi A.Ş. (ING PYŞ)'nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün (kül) halinde devralınması suretiyle Şirketimiz ile TTK'nın 155. maddesi çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde Şirketimiz bünyesinde birleşmelerine izin verilmiş, 16/08/2019 tarih ve 134836 ilan sıra numarası ile tescil olmuştur.

İşbu gerekçeyle ING PYŞ’nin kurucusu olduğu fonların devri Sermaye PiyasasıKurulu’nun iznini müteakip gerçekleştirilecek olup, gerekli tüm duyurular Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecektir.

 

ING PYŞ’nin kurucusu olduğufonlar

 

(IGT)  ING Portföy Birinci BorçlanmaAraçları Fonu

(IDY)  ING Portföy İkinci Değişken Fon

(IGA)  ING Portföy Altın Fonu

(IGD)  ING Portföy Birinci Değişken Fon

(IGH)  ING Portföy Birinci Hisse SenediFonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

(IGL)  ING Portföy Para Piyasası Fonu

 

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

Promosyon Kampanyası Duyurusu

Kurucusu olduğumuz ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından dağıtımıgerçekleştirilen TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TNK),TEB Portföy Altın Fonu (TUA), TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu(TOT), TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (TE3), TEB Portföy HisseSenedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TYH), TEB Portföy Para PiyasasıFonu (TKM)’nailişkin promosyon kampanyasına ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun07/08/2019 tarih ve 12233903-305.99-E.10607sayılı yazısıyla uygun bulunmuştur.

Onaylı duyuru metnini ilişikte bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Promosyon Kampanyası Duyuru Metni

ING PYŞ ile birleşme hakkında

ING Portföy Yönetimi A.Ş.'nin  6102 sayılı Türk TicaretKanunu (TTK), 6362  sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 5520 sayılı KurumlarVergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri  çerçevesinde tüm aktif vepasifleriyle bir bütün (kül) halinde TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafındandevralınması Sermaye Piyasası Kurulu'nun  26.07.2019 tarih12233903-106.01.01-E.10099 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır. 

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 01.07.2019

TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon (TAO) İzahname Değişikliği-01.07.2019

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru Metni - 28.06.2019

/UserFiles/Files/2406_TEB_Portföy_Alarko_Grubu_Değişken_Özel_Fon_(TAO)_Tasarruf_Sahiplerine_Duyuru-28.06.2019.pdf

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy KYF Serbest (Döviz) Özel Fon'un kuruluşuna SPK'nın 21/05/2019-E.7425 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy KYF Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 03.05.2019

TEB Portföy Boğaziçi Serbest (Döviz) Fon (TDB) İzahname Değişikliği- 03.05.2019

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru Metni - 03.04.2019

TEB Portföy Boğaziçi Serbest Fon (TDB) Tasarruf Sahiplerine Duyuru- 03.04.2019

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 07.03.2019

TEB Portföy Para Piyasası Fonu (TKM) İzahname Değişikliği-07.03.2019
TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TNK) İzahname Değişikliği-07.03.2019

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru Metni - 22.02.2019

TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TNK) ve TEB Portföy Para Piyasası Fonu (TKM) İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 08.02.2019

TEB Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TYB) Fon İzahname Değişikliği
TEB Portföy İkinci Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TET) Fon İzahname Değişikliği
TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu (TBT) Fon İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 25.01.2019

TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (TE3) İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 02.01.2019

TEB Portföy TEB Grubu Değişken Özel Fon (TMO) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon (TAO) İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru Metni - 13.12.2018

TE3 Fon Bünyesinde TVT ve TNT Fon Birleşmesi - Tasarruf Sahiplerine Duyuru
TE3 Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru - İzahname Değişikliği - 13.12.2018

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. PY Değişken Özel Fon

SPK'nun 26/11/2018 tarihli 12233903-305.02-E.12847 sayılı izni ile TEB Portföy PY Değişken Özel Fon'un tasfiyesine izin verilmiştir.

TEB Portföy PY Hisse Senedi Özel Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

SPK'nun 08/10/2018 tarihli 12233903-305.02-E.10470 sayılı yazısı ile TEB Portföy PY Hisse Senedi Özel Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun tasfiyesine izin verilmiş, fonun terkini 19/10/2018 tarihinde tescil edilerek 25/10/2018 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru Metni - 23.07.2018

TNK Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 30.04.2018

TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu (TFF) İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 25.04.2018

TEB Portföy Para Piyasası fonu (TKM) İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru Metni - 24.04.2018

TFF Tasarruf Sahiplerine Duyuru
TKM Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 02.04.2018

TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (TE3) İzahname Değişikliği
TEB Portföy PY Değişken Özel Fon (TVF) İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru Metni - 20.03.2018

TVF & TE3 & TYH Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 02.01.2018

TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (TE3) İzahname Değişikliği
TEB Portföy İkinci Değişken Fon (TVT) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Üçüncü Değişken Fon (TNT) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon (TAO) İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru Metni - 15.12.2017

TE3 Tasarruf Sahiplerine Duyuru
TNT Tasarruf Sahiplerine Duyuru
TVT Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 26.09.2017

TEB Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon (TKD) İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru Metni - 15.09.2017

TPZ Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 08.05.2017

TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (TE3) İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru Metni - 07.09.2017

TKD Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru Metni - 26.04.2017

TE3 Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 11.04.2017

TEB Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon (TKD) İzahname Değişikliği
TEB Portföy TEB Grubu Değişken Özel Fon (TMO) İzahname Değişikliği
TEB Portföy PY Değişken Özel Fon (TVF) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon (TAO) İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru Metni - 11.04.2017

TAO & TMO & TKD & TVF Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 05.04.2017

TEB Portföy Para Piyasası fonu (TKM) İzahname Değişikliği
TEB Portföy İkinci Değişken Fon (TVT) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Üçüncü Değişken Fon (TNT) İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru Metni - 05.04.2017

TVT & TNT & TMA & TKM Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 30.03.2017

TEB Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TYB) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (TE3) İzahname Değişikliği
TEB Portföy İkinci Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TET) İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru Metni - 30.03.2017

Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 23.03.2017

TEB Portföy PY Hisse Senedi Özel Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TEI) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Pusula Serbest Fonu (TPP) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Boğaziçi Serbest Fonu (TDB) İzahname Değişikliği
TEB Portföy TEB Grubu Değişken Özel Fon (TMO) İzahname Değişikliği
TEB Portföy PY Değişken Özel Fon (TVF) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon (TAO) İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 22.02.2017

TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (TE3) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (TOT) İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru Metni - 21.02.2017

Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 17.02.2017

TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu (TFF) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TYB) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Para Piyasası fonu (TKM) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu (TPZ) İzahname Değişikliği
TEB Portföy İkinci Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TET) İzahname Değişikliği
TEB Portföy İkinci Değişken Fon (TVT) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TYH) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (TPL) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Birinci Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TBT) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Altın Fonu (TUA) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Üçüncü Değişken Fon (TNT) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TNK) İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonuna Bağlı TEB Portföy Dördüncü Değişken Fon'un Tasfiye Bildirimi- Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TMA Tasfiye Duyurusu

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonuna Bağlı Teb Portföy Birinci Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu'nun Tasfiye Bildirimi- Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TPT Tasfiye Duyurusu

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 05.08.2016

TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu (TFF) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (TE3) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TYB) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu (TPZ) İzahname Değişikliği
TEB Portföy İkinci Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TET) İzahname Değişikliği
TEB Portföy İkinci Değişken Fon (TVT) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TYH) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (TPL) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Birinci Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TBT) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Altın Fonu (TUA) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Üçüncü Değişken Fon (TNT) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (TOT) İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru Metni

Duyuru Metni

TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu

Kurucusu olduğumuz TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu'nun ihraç tarihi 11 Temmuz 2016 olarak değiştirilmiştir. Konuyu bilgilerinize sunarız.

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 19.04.2016

TEB Portföy Pusula Serbest Fonu (TPP) İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16/03/2016 tarih ve 12233903-305.01.01- E.3140 sayılı yazı ile katılma paylarının ihracına izin verilen TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu'nun ihraç tarihi 28/04/2016 olarak değişmiştir.

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 03.03.2016

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (TOT) İzahname Değişikliği
TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (TE3) İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu

Kurucusu olduğumuz TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı TEB Portföy %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Fon ile ilgili olarak; Fon izahnamesinin 7.4. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları maddesinde belirtilen "Toplam talep tutarının talep toplama döneminde 5.181.000 TL'nin altında kalması sebebi" ile fonun halka arzı iptal edilmiştir. Konuyu bilgilerinize arz ederiz.