TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
Teb Portföy Para Piyasası Fonu
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı ve politikası: Tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması, birikimlere BIST repo piyasası faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması, para piyasası faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanılması amaçlanmaktadır. Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.
Alım / Satım Esasları
Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşların merkezi, şubeleri, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilebilir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hariç olmak üzere, Kurucu ve alım satıma aracılık eden diğer kuruluşlar tarafından bu saatler dışında herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Fonun kapalı olduğu saatler dışında alım satım işlemleri, katılma payı alım ve satımına aracılık eden Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından her gün 24 saat boyunca, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir.
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 29.03.2019 Tarihi İtibarıyla
Fon İzahnamesi Fon Yatırımcı Bilgi Formu Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 27.06.1988
Fon Devir Tarihi 12.11.2015
Fon Kodu TKM
ISIN Kodu TRMDMFWWWWW6
Fon Toplam Değeri (TL) ** 1.974.886.161,34
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 323,833107
Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 1,30
Fon Yöneticisi Çağrı Özel,
Özlem Karagöz
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
** 18.04.2019 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) 209,642214 323,833107
 
Fon Getiri (%) 54,47
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 57,59