TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
Teb Portföy Teb Grubu Değişken Özel Fon
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı ve politikası : Farklı yatırım araçlarına dengeli yatırım yaparak ve yatırım araçlarını çeşitlendirerek fon getirisini her dönemde istikrarlı ve tatmin edici bir seviyeye ulaştırmayı amaçlar. Fon, paylar, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo – ters repo, altın ve benzeri kıymetli madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi ve yurtdışı türev araçlara (swap,vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirir. Riskten korunma amacıyla sınırlı olmak üzere borsa dışı repo, ters repo, forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri portföye dahil edilebilir. Fon portföyüne türev araçlar dahil edilmesi fonun getiri volatilitesini ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilmektedir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.
Alım / Satım Esasları
Fon tutarını temsil eden katılma payları TEB Grubu şirketlerine(TEB Mali Yatırımlar A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., TEB Finansal Kiralama A.Ş., TEB Sigorta A.Ş., TEB Faktoring A.Ş., TEB Kıymetli Madenler A.Ş.) ve bu şirketlerin çalışanlarına satılır. Katılma paylarını satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar,katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak, izahnamede belirtilmiş esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı alım-satım işlemleri 09.00-13.15 saatleri arasında gerçekleştirilebilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Türk Ekonomi Bankası A.Ş. aracılığıyla da yapılır. Fon, Özel Fon statüsünde olduğundan TEFAS’da işlem görmemektedir.
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 29.03.2019 Tarihi İtibarıyla
Fon İzahnamesi Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 12.09.2007
Fon Devir Tarihi 12.11.2015
Fon Kodu TMO
ISIN Kodu TRYTEBM00036
Fon Toplam Değeri (TL) ** 4.102.769,65
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 0,036063
Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 0,10
Fon Yöneticisi Tansel Kutlu Yılmaz,
Emre Karakurum
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
** 18.04.2019 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) 0,022198 0,036063
 
Fon Getiri (%) 62,46
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 52,32