TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
Teb Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı ve politikası : Fon vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin kısa vadeli bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler.Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gündür. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılamaz.
Alım / Satım Esasları
Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşların merkezi, şubeleri, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilebilir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hariç olmak üzere, Kurucu ve alım satıma aracılık eden diğer kuruluşlar tarafından bu saatler dışında herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Fonun kapalı olduğu saatler dışında alım satım işlemleri, katılma payı alım ve satımına aracılık eden Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından her gün 24 saat boyunca, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir.
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 29.03.2019 Tarihi İtibarıyla
Fon Yatırımcı Bilgi Formu Fon İzahnamesi Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon Kuruluş Tarihi 21.06.1995
Fon Devir Tarihi 12.11.2015
Fon Kodu TNK
ISIN Kodu TRMTE2WWWWW2
Fon Toplam Değeri (TL) ** 608.815.090,68
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 5,631456
Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,40
Fon Yöneticisi Çağrı Özel,
Özlem Karagöz
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%55 BIST-KYD DİBS 91 GÜN + %30 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %15 BIST-KYD REPO (BRÜT)
** 18.04.2019 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) 3,795949 5,631456
 
Fon Getiri (%) 48,35
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 53,97