TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı ve politikası : Farklı yatırım araçlarına dengeli yatırım yaparak ve yatırım araçlarını çeşitlendirerek fon getirisini her dönemde istikrarlı ve tatmin edici bir seviyeye ulaştırmaktır. Fon portföy sınırlamaları itibariyle tebliğde belirten türlerden herhangi birine girmeyen bir değişken fondur. Fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirebilir. Fon, paylar, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo-ters repo, altın vb kıymetli madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı yurt içi ve yurt dışı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir. Riskten korunma amacıyla sınırlı olmak üzere borsa dışı repo, ters repo, forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri portföye dahil edilebilir. Fon portföyüne türev araçlar dahil edilmesi fonun getiri volatilitesini ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilmektedir. Yabancı para ve sermaye piyası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.
Alım / Satım Esasları
Katılma paylarını satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar,katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak, izahnamede belirtilmiş esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı alım-satım işlemleri 09.00-13.15 saatleri arasında gerçekleştirilebilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon katılma payları sadece Kurucu ile Portföy Yönetim Sözleşmesi imzalamış olan yatırımcılara satılabilir. Fon katılma payı alım satım talimatları, TEB Portföy Yönetimi A.Ş.tarafından yönetilen portföylere dahil edilmek üzere portföy yöneticileri tarafından verilebilir.
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 30.04.2020 Tarihi İtibarıyla
Fon İzahnamesi Fon Yatırımcı Bilgi Formu Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 08.11.2004
Fon Devir Tarihi 12.11.2015
Fon Kodu TKD
ISIN Kodu TRYTEBK00014
Fon Toplam Değeri (TL) ** 21.204.819,42
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 0,057541
Risk Değeri 3
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 0,50
Fon Yöneticisi Alen Bebiroğlu,
Emre Karakurum
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL_x000D_
** 28.05.2020 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) ,029798 ,057541
 
Fon Getiri (%) 93,10
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 78,08