TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı ve politikası: Özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları, vade yapısı ve getiri oranı dikkate alınarak, kamu borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenmektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarından oluşur.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.
Alım / Satım Esasları
: Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşlar aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 13:15 arasında gerçekleştirilebilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 29.07.2022 Tarihi İtibarıyla
Fon Yatırımcı Bilgi Formu Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 27.06.1990
Fon Devir Tarihi 12.11.2015
Fon Kodu TOT
ISIN Kodu TRMDPFWWWWW9
Fon Toplam Değeri (TL) ** 67.740.358,43
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 236,094934
Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 1,75
Fon Yöneticisi Özlem Karagöz
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%70 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %10 BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN + %10 BIST-KYD REPO (BRÜT) + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevudat TL
** 31.08.2022 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) 91,495015 236,094934
 
Fon Getiri (%) 158,04
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 182,54