TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı ve politikası: Özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları, vade yapısı ve getiri oranı dikkate alınarak, kamu borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenmektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarından oluşur.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.
Alım / Satım Esasları
Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşlar aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 13:15 arasında gerçekleştirilebilir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hariç olmak üzere, Kurucu ve alım satıma aracılık eden diğer kuruluşlar tarafından bu saatler dışında herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 30.04.2020 Tarihi İtibarıyla
Fon İzahnamesi Fon Yatırımcı Bilgi Formu Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 27.06.1990
Fon Devir Tarihi 12.11.2015
Fon Kodu TOT
ISIN Kodu TRMDPFWWWWW9
Fon Toplam Değeri (TL) ** 156.407.326,95
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 173,869376
Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 1,75
Fon Yöneticisi Çağrı Özel,
Özlem Karagöz
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%45 BIST-KYD ÖSBA SABİT + 40 BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN + 15 BIST-KYD REPO (BRÜT)
** 28.05.2020 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) 91,495015 173,869376
 
Fon Getiri (%) 90,03
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 99,07