TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı ve politikası: Fonun hedefi düzenli olarak döviz bazında kira geliri elde etmektir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş olan yerli ve yabancı kira sertifikalarından oluşur. Yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım hiçbir zaman fon toplam değerinin %80’i veya daha fazlası olmayacaktır. Fon portföyüne %20’yi aşmamak kaydıyla TL ve döviz katılma hesapları ve Kurulca uygun görülecek yerli ve yabancı faizsiz para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
Alım / Satım Esasları
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak, saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Yatırımcıların fon payı alım ve satım talimatları 5.000 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. "İşgünü", "Türkiye, Malezya, ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin hepsinde haftasonu veya resmi tatil olmayan gün" olarak tanımlanmıştır. Türkiye, Malezya ve ABD'nin herhangi birinde haftasonu veya resmi tatil olan günlerde verilen talimatlar yukarıda tanımlandığı şekliyle bir sonraki işgünü verilmiş olarak kabul edilir. Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15'e kadar ilettikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15'e kadar iletilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden beşinci işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15'den sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden altıncı işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenir. Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 31.05.2021 Tarihi İtibarıyla
Fon İzahnamesi Fon Yatırımcı Bilgi Formu Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 06.09.2016
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu TPZ
ISIN Kodu TRYTEBP00047
Fon Toplam Değeri (TL) ** 25.426.602,57
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 3,661138
Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 5000
En Az Satılabilir Pay Adedi 5000
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 1,05
Fon Yöneticisi Özlem Karagöz
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%100 Dow Jones 1-3 Yıl Yatırım Yapılabilir SUKUK Endeksi
** 09.09.2021 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) ,999880 3,661138
 
Fon Getiri (%) 266,16
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 237,45