TEB Portföy Yönetimi
KÜÇÜK TASARRUFLAR BÜYÜK BİRİKİMLERİ OLUŞTURUR
Geleceğinize katma değer yaratmayı hedefliyoruz

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı / Soyadı Ünvanı
İzzet Cemal KİŞMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

Emmanuel Collinet de la SALLE

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Berna TOKYAY
Yönetim Kurulu Üyesi
Sevilay Yücel KEMALOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Hamza Baturalp CANDEMİRYönetim Kurulu Üyesi