TEB Portföy Yönetimi
KÜÇÜK TASARRUFLAR BÜYÜK BİRİKİMLERİ OLUŞTURUR
Geleceğinize katma değer yaratmayı hedefliyoruz

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı / Soyadı Ünvanı
Metin TOĞAY
Y.K. Başkanı

Emmanuel Collinet de la SALLE

Y.K. Başkan Yardımcısı
İzzet Cemal KİŞMİR Y.K. Üyesi
Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA Y.K. Üyesi
Sevilay Yücel KEMALOĞLU Y.K. Üyesi (İç kontrolden sorumlu)
Cenk Kaan DÜRÜST Y.K. Üyesi
Berna TOKYAYY.K.Üyesi