TEB Portföy Yönetimi
KÜÇÜK TASARRUFLAR BÜYÜK BİRİKİMLERİ OLUŞTURUR
Geleceğinize katma değer yaratmayı hedefliyoruz

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı / Soyadı Ünvanı
İsmail YANIK Y.K. Başkanı
Luca RESTUCCIA Y.K. Başkan Yardımcısı
İzzet Cemal KİŞMİR Y.K. Üyesi
Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA Y.K. Üyesi
Emre ATABAY Y.K. Üyesi (İç kontrolden sorumlu)
Cenk Kaan DÜRÜST Y.K. Üyesi
Metin TOĞAYY.K.Üyesi