TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sürekli Bilgilendirme Formu
Son Güncelleme Tarihi: 31/05/2019Portföy Yönetimine
İlişkin Bilgiler
Faaliyet Yetki Belgeleri Tarih ve Sayıları
Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı
15/06/2015 tarih ve PYŞ / PY-22 ve YD.11/524
Eski Yetki Belgeleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2015 tarih ve 12233903-335.03-E.6019 sayılı yazısı ile
03.01.2000 tarih ve PYŞ/PY-8/3 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi ve
12.05.2004 tarih ve PYŞ/YD/6 sayılı Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi iptal edilmiştir.
Yönetilen Portföy Sayısı Ve Büyüklüğü
(31.05.2019 İtibariyle)
Tür Sayı Büyüklük (Bin TL)
Bireysel
10
                       5,004
Kurumsal
56
5,825,099
Tüzel Kişi
 5
109,839
Toplam
71
5,939,942
Esas Sözleşme ve Raporlar
Esas Sözleşme
Mali Tablolar
Faaliyet Raporları
www.tebportfoy.com.tr
TEB A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Acentesidir
Yönetime İlişkin Bilgiler
Ortaklık Yapısı
Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1,282,854 29.14
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1,127,060 25.60
TEB Holding A.Ş. 1,095,602 24.89
BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. 896,400 20.36
TEB Factoring A.Ş. 1 0.01
Toplam 4,401,917.00 100.00
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim
Adı / Soyadı Ünvanı
İsmail YANIK Y.K. Başkanı
Luca Restuccia Y.K. Başkan Yardımcısı
Mustafa Selim YAZICI Y.K. Üyesi
İzzet Cemal KİŞMİR Y.K. Üyesi
Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA Y.K. Üyesi
Tolga ATAMAN Y.K. Üyesi (İç Kontrolden sorumlu)
Cenk Kaan DÜRÜST Y.K. Üyesi
Mustafa Selim YAZICI Genel Müdür
Cenk Kaan DÜRÜST Genel Md. Yrd.
Sevda Akbaş GİRGİNER Genel Md. Yrd.
Portföy Yöneticileri ve Yatırım Danışmanları
Adı / Soyadı Ünvanı
Mahmut Burak ÖZTUNÇ Direktör
Bekir Çağrı ÖZEL Direktör
Alen BEBİROĞLU Direktör
Tansel Kutlu YILMAZ Müdür
Özlem KARAGÖZ Müdür
Emre KARAKURUM Müdür
Tuğçe MESUTOĞLU Yatırım Danışmanı
Ceyda İŞMAN Yatırım Danışmanı