İzzet Cemal KİŞMİR

Chairman

 

Emmanuel Collinet de la SALLE

Vice Chairman

 

Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA

Member

 

Cenk Kaan DÜRÜST

Member

 

Berna TOKYAY

Member

 

Sevilay Yücel KEMALOĞLU

Member

 

Hamza Baturalp CANDEMİR

Member