English
 

Tuğrul ÖZBAKAN

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Emmanuel Collinet de la SALLE

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 

Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Cenk Kaan DÜRÜST

Yönetim Kurulu Üyesi

 

İzzet Cemal KİŞMİR

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Berna TOKYAY

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Sevilay Yücel KEMALOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Hamza Baturalp CANDEMİR   

Yönetim Kurulu Üyesi