TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy ING BANK Para Piyasası Fonu
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 30.06.2020 Tarihi İtibarıyla
Fon İzahnamesi Fon Yatırımcı Bilgi Formu Performans Sunum Raporu-2019 Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu 2019
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 28.04.1997
Fon Devir Tarihi 25.10.2019
Fon Kodu IGL
ISIN Kodu TRMSU1WWWWW5
Fon Toplam Değeri (TL) ** 256.681.197,53
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 95,576818
Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 0,94
Fon Yöneticisi Özlem Karagöz,
Çağrı Özel,
Göktürk Aydemir
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%25 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %65 BIST-KYD Repo (Brüt)
** 08.07.2020 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) 92,245269 95,576818
 
Fon Getiri (%) 3,61
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 4,18