TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy ING BANK Para Piyasası Fonu
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı ve politikası: Tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması, birikimlere BIST repo piyasası faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması, para piyasası faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanılması amaçlanmaktadır. Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük ortalama vadesi 45 günü aşamaz.
Alım / Satım Esasları
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. 09:00 ile 13:30 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 17:30’da ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı aşım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve alım satım işlemi yapılır. 13:30 ile 17:30 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 17:30’da ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. Bu saat aralığında, yatırımcılar tarafından Şube ve Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılan toplam katılma payı satımı için yatırımcı başına günlük 100.000.-TL’lik limit uygulanır. Yatırımcılar tarafından katılma payı alımı ise bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşmayacak şekilde gerçekleştirilir.17:30’da fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır. 17:30 ile 24:00 arasında, yatırımcılar tarafından fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki iş günü 17:30’da ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır. Ancak, 17:30 itibarıyla açıklanan alış fiyatının, 17:30 itibarıyla geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı 17:30’da açıklanan alış fiyatına eşitlenir. 24:00 ile ertesi gün 13:30 arasında fon katılma payı alım ve satım işlemleri için saat 17:30’da açıklanmış olan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. 17:30 ile ertesi gün 09:00 saat aralığında ve tatil günlerinde Alternatif Dağıtım Kanallarıyla yapılan katılma pay alım satımı için ayrı ayrı yatırımcı başına günlük 100.000.-TL’lik limit uygulanır. Bu saat aralığında yatırımcılar tarafından yapılan katılma payı satımlarının toplamı 30.000 pay ile sınırlandırılmıştır.
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 31.05.2021 Tarihi İtibarıyla
Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu Fon Yatırımcı Bilgi Formu Fon İzahnamesi
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 28.04.1997
Fon Devir Tarihi 25.10.2019
Fon Kodu IGL
ISIN Kodu TRMSU1WWWWW5
Fon Toplam Değeri (TL) ** 256.681.197,53
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 95,576818
Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi -
En Az Satılabilir Pay Adedi -
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) -
Fon Yöneticisi -
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%25 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %65 BIST-KYD Repo (Brüt)
** 09.09.2021 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) 92,245269 95,576818
 
Fon Getiri (%) 3,61
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 4,18