English

Portföy Yönetimine İlişkin Bilgiler

Faaliyet Yetki Belgeleri Tarih ve Sayıları
Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı

15/06/2015 tarih ve PYŞ / PY-22 ve YD.11/524

Eski Yetki Belgeleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2015 tarih ve 12233903-335.03-E.6019 sayılı yazısı ile 03.01.2000 tarih ve PYŞ/PY-8/3 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi ve 12.05.2004 tarih ve PYŞ/YD/6 sayılı Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi iptal edilmiştir.

Yönetilen Portföy Sayısı ve Büyüklüğü

Tür Sayı Büyüklük (Bin TL)
Bireysel 5        135,399
Kurumsal 84 129,208,844
Tüzel Kişi 3     4,113,872
Toplam 92 133,363,382

Yönetime İlişkin Bilgiler - Ortaklık Yapısı

Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı(%)
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,742,922.68 29.14
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 7,681,153.47 25.60
TEB Holding A.Ş. 7,466,760.51 24.89
BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. 6,109,156.53 20.36
TEB Factoring A.Ş. 6.81 0.01
Toplam 30,000,000.00 100.00

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim

Adı / Soyadı Ünvanı
Tuğrul ÖZBAKAN Y.K. Başkanı
Emmanuel Collinet de la SALLE Y.K. Başkan Vekili
İzzet Cemal KİŞMİR Y.K.ÜYesi
Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA Y.K. Üyesi
Cenk Kaan DÜRÜST Y.K. Üyesi/Genel Md. Yrd.
Sevilay Yücel KEMALOĞLU Y.K. Üyesi
Berna TOKYAY Y.K. Üyesi
Hamza Baturalp CANDEMİR Y.K. Üyesi
Yağız ORAL Genel Müdür
Orçun SİNGİN Genel Md. Yrd.
Bekir Çağrı ÖZEL Genel Md. Yrd. (CO-CIO)
Alen Sarkis BEBİROĞLU Genel Md. Yrd. (CO-CIO)

Portföy Yöneticileri ve Yatırım Danışmanları

Adı / Soyadı Ünvanı
Bekir Çağrı ÖZEL Portföy Yöneticisi 
Alen BEBİROĞLU Portföy Yöneticisi 
Mustafa Kemal ÖZMEN Portföy Yöneticisi
Özlem KARAGÖZ Portföy Yöneticisi
Emre KARAKURUM Portföy Yöneticisi
R.Faruk ÖZSAN Portföy Yöneticisi
Kağan SARAL Portföy Yöneticisi
Onur MUSAOĞLU Portföy Yöneticisi
Süleyman KATİPOĞLU Portföy Yöneticisi
Selim BÜLBÜL Portföy Yöneticisi
Emre KÖMÜRCÜ Portföy Yöneticisi
Mehmet MİSOĞLU Portföy Yöneticisi
Duygu GÜLÇÜR Yatırım Danışmanı
Anıl DEDEOĞLU Yatırım Danışmanı