English

İnsan Kaynakları

Geleceğinize katma değer yaratmayı hedefliyoruz

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

List Icon

Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek

List Icon

İşe yeni başlayan personeli mesleki ve kişisel gelişim amaçlı eğitimlerle donatmak

List Icon

Personelin çalıştığı işteki verimliliğini Performans Değerlendirme Sistemi vasıtasıyla düzenli takip etmek, ve sonuçlarını yansıtmak

List Icon

Motivasyonu, yaratıcılığı ve gelişimi artırmak amacıyla ödüllendirme sistemleri oluşturmak

İş Başvurularınız için tıklayınız.

Bize ulaşmak için tıklayınız.