English

Özel Portföy Yönetimi

Geleceğinize katma değer yaratmayı hedefliyoruz

Özel Portföy Yönetimi

Küçük tasarruflar, büyük birikimleri oluşturur.

Portföy Yönetimi Hizmeti, farklı gelir ve risk gruplarındaki yatırımcılara imzalanan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak profesyonel portföy yönetim hizmeti verilmesi amacıyla oluşturulan hizmetler bütünüdür.

Amacımız, aktif portföy ve risk yönetimi anlayışı ile yerli ve yabancı sermaye piyasalarının sunduğu fırsatlardan yatırımcılarımızı en iyi şekilde yararlandırarak portföylere istikrarlı katma değer sağlamaktır.

Ücret ve Komisyonlar

Portföy yönetimi hizmeti karşılığında yönetim, işlem ve performans yönetimi ücretleri tahsil edilmektedir.

List Icon

İşlem ücret ve komisyonları

Yatırımcının portföyünde gerçekleştirilen sermaye piyasası işlemleri nedeniyle ödenen işlem komisyonlarıdır.

List Icon

Performans Ücreti

Yatırımcı ile birlikte belirlenen karşılaştırma ölçütü portföy performansının ölçümünde kullanılmaktadır. Karşılaştırma ücretinin üzerinde sağlanan getirinin belirlenmiş bir oranı performans ücreti olarak tahsil edilmektedir.

List Icon

Yönetim Ücreti

Yönetilen toplam portföy büyüklüğü üzerinden günlük olarak hesaplanır, her ay sonu itibariyle tahakkuk edilir ve ay sonunu izleyen ilk iş günü tahsil edilir.