English
Detail Filter

FON ADI Para Birimi Günlük Getiri Aylık Getiri 6 Aylık Getiri Yıllık Getiri YBB Getiri
TPJ - TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon Para Birimi USD Günlük Getiri %-0,03 Aylık Getiri%1,95 6 Aylık%7,27 Yıllık Getiri%6,03 YBB Getiri%5,87
TJT - TEB Portföy Altıncı Serbest (Döviz-Avro) Fon Para Birimi EUR Günlük Getiri %0,03 Aylık Getiri%1,58 6 Aylık%8,50 Yıllık Getiri%3,59 YBB Getiri%3,65
TB9 - TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon Para Birimi USD Günlük Getiri %0,01 Aylık Getiri%0,29 6 Aylık%1,73 Yıllık Getiri- YBB Getiri%2,63
TOK - TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon Para Birimi EUR Günlük Getiri %0,01 Aylık Getiri%0,25 6 Aylık%1,25 Yıllık Getiri- YBB Getiri-