English
Detail Filter

FON ADI Para Birimi Günlük Getiri Aylık Getiri 6 Aylık Getiri Yıllık Getiri YBB Getiri
TPJ - TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon Para Birimi USD Günlük Getiri %-0,01 Aylık Getiri%0,90 6 Aylık%5,11 Yıllık Getiri%6,80 YBB Getiri%1,18
TJT - TEB Portföy Altıncı Serbest (Döviz-Avro) Fon Para Birimi EUR Günlük Getiri %-0,08 Aylık Getiri%0,89 6 Aylık%4,65 Yıllık Getiri%5,42 YBB Getiri%1,10
TB9 - TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon Para Birimi USD Günlük Getiri %0,01 Aylık Getiri%0,28 6 Aylık%1,83 Yıllık Getiri%3,49 YBB Getiri%1,04
TOK - TEB Portföy Onbirinci Serbest (Döviz-Avro) Fon Para Birimi EUR Günlük Getiri %0,01 Aylık Getiri%0,22 6 Aylık%1,32 Yıllık Getiri%2,40 YBB Getiri%0,71