English

Yatırım Felsefesi

Geleceğinize katma değer yaratmayı hedefliyoruz

Yatırım Felsefesi

TEB Portföy Yönetimi olarak, gelişmekte olan bir piyasa olması nedeni ile Türkiye’nin ortalamanın üzerinde getiri fırsatları sunduğuna inanıyoruz.

Bu fırsatların, global ve lokal piyasa dinamiklerini anlayan aktif bir portföy yönetimi, derin piyasa deneyimi ve disiplinli yatırım süreci ile açığa çıkabileceğine ve kayda değer nispi getiri yaratılabileceğine inanıyoruz.