TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı ve politikası: Tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması, birikimlere BIST repo piyasası faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması, para piyasası faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanılması amaçlanmaktadır. Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.
Alım / Satım Esasları
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. 09:00 ile 13:30 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 18:00’da ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı aşım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve alım satım işlemi yapılır. 13:30 ile 18:00 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 18:00’da ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. Bu saat aralığında, yatırımcılar tarafından Şube ve Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılan toplam katılma payı satımı için yatırımcı başına günlük 200.000.-TL’lik limit uygulanır. Yatırımcılar tarafından katılma payı alımı ise bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşmayacak şekilde gerçekleştirilir.17:30’da fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır. 18:00 ile 24:00 arasında, yatırımcılar tarafından fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki iş günü 18:00’da ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır. Ancak, 18:00 itibarıyla açıklanan alış fiyatının, 18:00 itibarıyla geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı 18:00’da açıklanan alış fiyatına eşitlenir. 24:00 ile ertesi gün 13:30 arasında fon katılma payı alım ve satım işlemleri için saat 18:00’da açıklanmış olan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. 18:00 ile ertesi gün 09:00 saat aralığında ve tatil günlerinde Alternatif Dağıtım Kanallarıyla yapılan katılma pay alım satımı için ayrı ayrı yatırımcı başına günlük 200.000.-TL’lik limit uygulanır. Bu saat aralığında yatırımcılar tarafından yapılan katılma payı satımlarının toplamı 25.000.000 pay ile sınırlandırılmıştır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 04.10.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu BRG
ISIN Kodu
Fon Toplam Değeri (TL) ** -
Fon Birim Fiyatı (TL) ** -
Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 0,90
Fon Yöneticisi Özlem Karagöz
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%25 BIST-KYD DİBS-91 Gün Endeksi + %10 BIST- KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %65 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
** 30.12.2021 Tarihi İtibarıyla