TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı ve politikası: Fon vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin ilgili bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler. Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 91 en fazla 730 gün olan Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’dur. Fon portföyünün en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.
Alım / Satım Esasları
Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşlar aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 13:15 arasında gerçekleştirilebilir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hariç olmak üzere, Kurucu ve alım satıma aracılık eden diğer kuruluşlar tarafından bu saatler dışında herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 30.04.2020 Tarihi İtibarıyla
Fon İzahnamesi Fon Yatırımcı Bilgi Formu Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 27.10.1993
Fon Devir Tarihi 12.11.2015
Fon Kodu TBT
ISIN Kodu TRMTE1WWWWW4
Fon Toplam Değeri (TL) ** 31.769.230,19
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 21,587336
Risk Değeri 4
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,19
Fon Yöneticisi Çağrı Özel,
Özlem Karagöz
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%50 BIST-KYD DİBS Tüm + %25 BIST-KYD DİBS 365 Gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
** 28.05.2020 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) 12,780119 21,587336
 
Fon Getiri (%) 68,91
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 80,95