TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı ve politikası: Fon vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin ilgili bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler. Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 91 en fazla 730 gün olan Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’dur. Fon portföyünün en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.
Alım / Satım Esasları
Katılma payı alım satım işlemlerinde yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13 15 ’e kadar verdikleri katılma payı alım satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir 13 15 ’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir Satım bedellerinin ödenmesinde katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13 15 ’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde iade talimatının BİST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13 15 ’ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 31.05.2021 Tarihi İtibarıyla
Fon İzahnamesi Fon Yatırımcı Bilgi Formu Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 27.10.1993
Fon Devir Tarihi 12.11.2015
Fon Kodu TBT
ISIN Kodu TRMTE1WWWWW4
Fon Toplam Değeri (TL) ** 30.308.940,87
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 23,349225
Risk Değeri 4
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,19
Fon Yöneticisi Çağrı Özel,
Özlem Karagöz
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%50 BIST-KYD DİBS Tüm + %25 BIST-KYD DİBS 365 Gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL
** 30.11.2021 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) 12,780119 23,349225
 
Fon Getiri (%) 82,70
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 100,71