TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı ve politikası: Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder.Fon temel olarak para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken; ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak mutlak getiri hedefine ulaşmaya çalışır.Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Altın ve benzeri kıymetli madenler ile diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir.Ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.
Alım / Satım Esasları
Katılma payı alım satım işlemlerinde yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13 15 ’e kadar verdikleri katılma payı alım satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir 13 15 ’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir Satım bedellerinin ödenmesinde katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13 15 ’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde iade talimatının BİST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13 15 ’ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 31.03.2022 Tarihi İtibarıyla
Fon Yatırımcı Bilgi Formu Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 08.04.1996
Fon Devir Tarihi 09.12.2015
Fon Kodu TE3
ISIN Kodu TRMTE3WWWWW0
Fon Toplam Değeri (TL) ** 661.298.947,89
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 7,441508
Risk Değeri 3
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 1,65
Fon Yöneticisi Alen Bebiroğlu
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL_x000D_
** 08.04.2022 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) 2,814466 7,441508
 
Fon Getiri (%) 164,40
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 146,72