TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı ve politikası:: Yabancı borsalarda işlem gören ve ağırlıklı olarak gelişmiş ülke hisse senetlerine yatırım yapan borsa yatırım fonlarına yatırım yaparak sermaye kazancı elde etmektir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon ağırlıklı olarak gelişmiş ülke BYF’lerine yatırım yapacak olup getiri artırmak amacıyla gelişmekte olan piyasa BYF’lerine de yatırım yapabilecektir. Fon portföyüne; G20, Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri, gelişmekte olan ülkeler adı altında tanımlanan ülkeler ve Hong Kong, Singapur borsalarına kote edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan fon katılma paylarının dahil edilmesi esas olmakla birlikte, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları, katılma payı satışına ilişkin izahnamelerin Kurulca onaylanması şartı aranmaksızın fon portföyüne alınabilir.
Alım / Satım Esasları
Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşlar aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 12:30 arasında gerçekleştirilebilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 12:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden 4.işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 12:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden 5.işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenecektir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 30.04.2020 Tarihi İtibarıyla
Fon İzahnamesi Fon Yatırımcı Bilgi Formu Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 28.04.2016
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu TFF
ISIN Kodu TRYTEBP00021
Fon Toplam Değeri (TL) ** 10.969.864,34
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 2,831338
Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,10
Fon Yöneticisi Burak Öztunç
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%100 MSCI WORLD AC Endeksi
** 28.05.2020 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) 1,000000 2,831338
 
Fon Getiri (%) 183,13
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 86,39