TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin kanunlarına göre kurulmuş veya merkezleri bu bölgede olan veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkede yürüten teknoloji alanında faaliyette bulunan şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yapan yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır.
Alım / Satım Esasları
Katılma payı alım ve satım işlemleri, genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri talimat doğrultusunda ilk hesaplamda bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden 4.işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15'den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden 5.işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenecektir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 31.03.2022 Tarihi İtibarıyla
Fon İzahnamesi Fon Yatırımcı Bilgi Formu Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 28.04.2016
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu TFF
ISIN Kodu TRYTEBP00021
Fon Toplam Değeri (TL) ** 199.771.097,22
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 7,468147
Risk Değeri 7
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,10
Fon Yöneticisi Burak Öztunç
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
NASDAQ-100 Technology Sector Total Return Endeksi
** 08.04.2022 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) 1,000000 7,468147
 
Fon Getiri (%) 646,81
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 1,919,02