TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
Temel Bilgiler
Fon, varlık seçimlerinde Sürdürülebilir Yaşam (Sustainable Living) anlayışını gözetmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG Environmental Social Governance) ilkelerine hassasiyet gösteren ve bunun için somut çözümler içeren ürün ve hizmetler sunarak bu alanlarda öngörülen büyümeden faydalanmayı amaçlayan şirketlerin ortaklık payları ve/veya borçlanma araçlarının yer aldığı yurt içi ve/veya yurt dışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına ve ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar.
Alım / Satım Esasları
Yatırımcıların izahnamenin VI. bölümünde yer alan genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15 ’e kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenir. Genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde 13:15'den sonra iletilen alım ve satım talimatları ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenir.
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 28.07.2021
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu TJF
ISIN Kodu
Fon Toplam Değeri (TL) ** -
Fon Birim Fiyatı (TL) ** -
Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,19
Fon Yöneticisi Burak Öztunç
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%50 MSCI World ESG Leaders Total Return Index + %50 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi
** 08.04.2022 Tarihi İtibarıyla