TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy Para Piyasası Fonu
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı ve politikası: Tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması, birikimlere BIST repo piyasası faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması, para piyasası faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanılması amaçlanmaktadır. Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.
Alım / Satım Esasları
: Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşların merkezi, şubeleri, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilebilir. 09:00 ile 16:00 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 17:30’da ilan edilen katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. 16:00 ile 17:30 arasında katılma payı alım ve satım işlemleri yapılmaz. 17:30’da fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır ve fon katılma payı alım ve satım işlemleri tekrar gerçekleştirilmeye başlanır. 17:30 ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü 17:30’da ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır. 17:30 itibariyle açıklanan alış fiyatının, 17:30 itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı, 17:30’da açıklanan alış fiyatına eşitlenir. 17:30 ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım ve satım işlemlerindeki fiyat farklılığı nedeniyle alım ve satım işlemleri sonucunda ortaya çıkan nakit tutarlar fonun vadesiz hesabında kalır ve doğrudan fon portföyüne yansıtılır.
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 31.05.2021 Tarihi İtibarıyla
Fon İzahnamesi Fon Yatırımcı Bilgi Formu Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 27.06.1988
Fon Devir Tarihi 12.11.2015
Fon Kodu TKM
ISIN Kodu TRMDMFWWWWW6
Fon Toplam Değeri (TL) ** 1.782.422.216,14
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 450,438534
Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 1,31
Fon Yöneticisi Çağrı Özel,
Özlem Karagöz
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
** 09.09.2021 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) 209,642214 450,438534
 
Fon Getiri (%) 114,86
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 128,26