TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Temel Bilgiler
Fonun yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olan Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'dur. Bu çerçevede, fon söz konusu vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin kısa vadeli bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilemez.
Alım / Satım Esasları
Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşların merkezi, şubeleri, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilebilir. 09:00 ile 16:00 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 18:00’da ilan edilen katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. 16:00 ile 18:00 arasında katılma payı alım ve satım işlemleri yapılmaz. 18:00’da fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır ve fon katılma payı alım ve satım işlemleri tekrar gerçekleştirilmeye başlanır. 18:00 ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü 18:00’da ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır. 18:00 itibariyle açıklanan alış fiyatının, 18:00 itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı, 18:00’da açıklanan alış fiyatına eşitlenir. 18:00 ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım ve satım işlemlerindeki fiyat farklılığı nedeniyle alım ve satım işlemleri sonucunda ortaya çıkan nakit tutarlar fonun vadesiz hesabında kalır ve doğrudan fon portföyüne yansıtılır.
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 29.07.2022 Tarihi İtibarıyla
Fon Yatırımcı Bilgi Formu Fon İzahnamesi Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 21.06.1995
Fon Devir Tarihi 12.11.2015
Fon Kodu TNK
ISIN Kodu TRMTE2WWWWW2
Fon Toplam Değeri (TL) ** 958.100.957,53
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 8,751933
Risk Değeri 2
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,40
Fon Yöneticisi Özlem Karagöz
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%75 BIST-KYD DİBS 91 GÜN + %10 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %10 BIST-KYD REPO (BRÜT) + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL
** 31.08.2022 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) 3,795949 8,751933
 
Fon Getiri (%) 130,56
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 156,29