TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Temel Bilgiler
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yurtiçi yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon ağırlıklı olarak mevduat üzeri mutlak getiri hedefleyen yatırım fonlarına yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Portföye Kurul düzenlemeleri çerçevesinde, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Fon portföyüne türev araçlar dahil edilmesi fonun getiri volatilitesini ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilmektedir. Fon portföyüne; G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen ve bu ülkelerin borsa ve piyasalarında işlem gören yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları, ortaklık payları ve kamu ve özel sektör borçlanma araçları dahil edilebilir.
Alım / Satım Esasları
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları , talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. 13:15'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bu durumda satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla TEFAS üzerinden alınıp satılır.
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 31.03.2022 Tarihi İtibarıyla
Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 24.04.2018
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu TPC
ISIN Kodu TRYTEBP00062
Fon Toplam Değeri (TL) ** 558.644.776,46
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 2,881576
Risk Değeri 5
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 1,00
Fon Yöneticisi Alen Bebiroğlu
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL_x000D_
** 08.04.2022 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) 1,000710 2,881576
 
Fon Getiri (%) 187,95
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 84,94