TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı ve politikası: Kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırım yaparak istikrarlı bir getiri elde etmektir.Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarında (Eurobond) değerlendirilir. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi)portföye dahil edilebilir.
Alım / Satım Esasları
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak, izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım-satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak ve ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Yatırımcıların fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verilen katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip den ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanısıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 29.07.2022 Tarihi İtibarıyla
Fon İzahnamesi Fon Yatırımcı Bilgi Formu Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 19.08.2016
Fon Devir Tarihi -
Fon Kodu TPL
ISIN Kodu TRYTEBP00054
Fon Toplam Değeri (TL) ** 527.874.878,23
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 6,126777
Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,00
Fon Yöneticisi Çağrı Özel
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%80 BIST-KYD Kamu Eurobond 0-5 Yıl USD (TL) + %20 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD
** 31.08.2022 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) 1,000000 6,126777
 
Fon Getiri (%) 512,68
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 562,77