TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy Altın Fonu
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı ve politikası: Altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı finansal araçlara yatırılır. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.
Alım / Satım Esasları
Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşlar aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 13:15 arasında gerçekleştirilebilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 31.05.2021 Tarihi İtibarıyla
Fon Yatırımcı Bilgi Formu Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 02.10.2007
Fon Devir Tarihi 12.11.2015
Fon Kodu TUA
ISIN Kodu TRYTEBK00030
Fon Toplam Değeri (TL) ** 262.469.854,13
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 0,113591
Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 1,83
Fon Yöneticisi Çağrı Özel,
Özlem Karagöz
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLI ORTALAMA
** 09.09.2021 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) ,026727 ,113591
 
Fon Getiri (%) 325,00
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 386,20