TEB Portföy Yönetimi
HERKESE UYGUN BİR YATIRIM FONUMUZ VAR
Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi
TEB Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Temel Bilgiler
Fonun yatırım amacı ve politikası: BIST hisse senedi piyasasında işlem gören hisse senetlerine yatırım yaparak, BIST Endeks getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı amaçlar. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere BIST'de işlem gören ihraçcı payları, ihraçcı paylarına ve/veya ihraçcı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerine nakit teminatları ihraçcı paylarına ve/veya ihraçcı paylarına dayalı opsiyon sözleşmelerine primleri ile borsada işlem gören ihraçcı paylarına ve ihraçcı paylarına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır. Portföye Kurul düzenlemeleri çerçevesinde, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Fon Portföyüne türev araçlar dahil edilmesi fonun getiri volatilitesini ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilmektedir.
Alım / Satım Esasları
Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu’nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşlar aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 13:15 arasında gerçekleştirilebilir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hariç olmak üzere, Kurucu ve alım satıma aracılık eden diğer kuruluşlar tarafından bu saatler dışında herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
Varlık Dağılımı Tablosu *
* 30.04.2020 Tarihi İtibarıyla
Fon İzahnamesi Fon Yatırımcı Bilgi Formu Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi 07.03.2000
Fon Devir Tarihi 12.11.2015
Fon Kodu TYH
ISIN Kodu TRMTYHWWWWW3
Fon Toplam Değeri (TL) ** 21.057.123,19
Fon Birim Fiyatı (TL) ** 0,100829
Risk Değeri 6
En Az Alınabilir Pay Adedi 1
En Az Satılabilir Pay Adedi 1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,75
Fon Yöneticisi Tansel Kutlu Yılmaz
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%95 BIST 100 GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)
** 28.05.2020 Tarihi İtibarıyla
Fiyat Değişimleri
Başlangıç Bitiş
Performans
Diğer


Başlangıç Bitiş
Fon Fiyatı (TL) ,059377 ,100829
 
Fon Getiri (%) 69,81
 
Karşılaştırma Ölçütü Getiri (%) 41,36