TEB Portföy Yönetimi
KÜÇÜK TASARRUFLAR BÜYÜK BİRİKİMLERİ OLUŞTURUR
Geleceğinize katma değer yaratmayı hedefliyoruz

Özel Portföy Yönetimi

Portföy Yönetimi Hizmeti, farklı gelir ve risk gruplarındaki yatırımcılara imzalanan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak profesyonel portföy yönetim hizmeti verilmesi amacıyla oluşturulan hizmetler bütünüdür.

Amacımız, aktif portföy ve risk yönetimi anlayışı ile yerli ve yabancı sermaye piyasalarının sunduğu fırsatlardan yatırımcılarımızı en iyi şekilde yararlandırarak portföylere istikrarlı katma değer sağlamaktır. 

Ücret ve Komisyonlar
Portföy yönetimi hizmeti karşılığında yönetim, işlem ve performans yönetimi ücretleri tahsil edilmektedir.

  • Yönetim Ücreti: Yönetilen toplam portföy büyüklüğü üzerinden günlük olarak hesaplanır, her ay sonu itibariyle tahakkuk edilir ve ay sonunu izleyen ilk iş günü tahsil edilir.
  • Performans Ücreti: Yatırımcı ile birlikte belirlenen karşılaştırma ölçütü portföy performansının ölçümünde kullanılmaktadır. Karşılaştırma ücretinin üzerinde sağlanan getirinin belirlenmiş bir oranı performans ücreti olarak tahsil edilmektedir.
    Portföy getirisinin ve portföyün nispi getiri tutarının hesaplanmasında Kurul tarafından belirlenen düzenlemeler dikkate alınır.
  • İşlem ücret ve komisyonları: Yatırımcının portföyünde gerçekleştirilen sermaye piyasası işlemleri nedeniyle ödenen işlem komisyonlarıdır.