TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sürekli Bilgilendirme Formu
Son Güncelleme Tarihi: 31/05/2022Portföy Yönetimine
İlişkin Bilgiler
Faaliyet Yetki Belgeleri Tarih ve Sayıları
Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı
15/06/2015 tarih ve PYŞ / PY-22 ve YD.11/524
Eski Yetki Belgeleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2015 tarih ve 12233903-335.03-E.6019 sayılı yazısı ile
03.01.2000 tarih ve PYŞ/PY-8/3 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi ve
12.05.2004 tarih ve PYŞ/YD/6 sayılı Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi iptal edilmiştir.
Yönetilen Portföy Sayısı Ve Büyüklüğü
(31.05.2022 İtibariyla)
Tür Sayı Büyüklük (Bin TL)
Bireysel
6
                  26,688
Kurumsal
77
28,850,086
Tüzel Kişi
4
1,115,556
Toplam
87
29,992,330
Esas Sözleşme ve Raporlar
Esas Sözleşme
Mali Tablolar
Faaliyet Raporları
www.tebportfoy.com.tr
TEB A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Acentesidir
Yönetime İlişkin Bilgiler
Ortaklık Yapısı
Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1,999,276.19 29.14
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1,756,477.53 25.60
TEB Holding A.Ş. 1,707,451.50 24.89
BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. 1,397,003.22 20.36
TEB Factoring A.Ş. 1.56 0.01
Toplam 6,860,210.00 100.00
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim
Adı / Soyadı Ünvanı
İzzet Cemal KİŞMİR
Y.K. Başkanı
Emmanuel Collinet de la SALLEY.K. Başkan Vekili
Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA
Y.K. Üyesi
Cenk Kaan DÜRÜST
Y.K. Üyesi
Sevilay Yücel KEMALOĞLU Y.K. Üyesi 
Berna TOKYAY
Y.K. Üyesi
Hamza Baturalp CANDEMİRY.K. Üyesi


Yağız ORAL
Genel Müdür 
Cenk Kaan DÜRÜST Genel Md. Yrd.
Didem Çankaya URALGenel Md.Yrd.Portföy Yöneticileri ve Yatırım Danışmanları
Adı / Soyadı Ünvanı
Mahmut Burak ÖZTUNÇ Direktör
Bekir Çağrı ÖZEL Direktör
Alen BEBİROĞLU Direktör
Kemal ÖZMEN Direktör
Özlem KARAGÖZ Müdür
Emre KARAKURUM Müdür
Göktürk  AYDEMİR
Müdür
Bora PARTALMüdür
R.Faruk ÖZSAN     Portföy Yöneticisi

Ceyda İŞMAN
Yatırım Danışmanı
Doruk ATALAY Yatırım Danışmanı
Burak BAŞARAN Yatırım Danışmanı