TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sürekli Bilgilendirme Formu
Son Güncelleme Tarihi: 31/12/2021Portföy Yönetimine
İlişkin Bilgiler
Faaliyet Yetki Belgeleri Tarih ve Sayıları
Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı
15/06/2015 tarih ve PYŞ / PY-22 ve YD.11/524
Eski Yetki Belgeleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2015 tarih ve 12233903-335.03-E.6019 sayılı yazısı ile
03.01.2000 tarih ve PYŞ/PY-8/3 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi ve
12.05.2004 tarih ve PYŞ/YD/6 sayılı Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi iptal edilmiştir.
Yönetilen Portföy Sayısı Ve Büyüklüğü
(31.12.2021 İtibariyla)
Tür Sayı Büyüklük (Bin TL)
Bireysel
 7
                  2,838
Kurumsal
69
22,000,018
Tüzel Kişi
1
114,234
Toplam
77
22,117,090
Esas Sözleşme ve Raporlar
Esas Sözleşme
Mali Tablolar
Faaliyet Raporları
www.tebportfoy.com.tr
TEB A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Acentesidir
Yönetime İlişkin Bilgiler
Ortaklık Yapısı
Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1,999,276.19 29.14
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1,756,477.53 25.60
TEB Holding A.Ş. 1,707,451.50 24.89
BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. 1,397,003.22 20.36
TEB Factoring A.Ş. 1.56 0.01
Toplam 6,860,210.00 100.00
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim
Adı / Soyadı Ünvanı
Metin TOĞAY Y.K. Başkanı
Emmanuel Collinet de la SALLEY.K. Başkan Yardımcısı
İzzet Cemal KİŞMİR Y.K. Üyesi
Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA Y.K. Üyesi
Sevilay Yücel KEMALOĞLU Y.K. Üyesi (İç Kontrolden sorumlu)
Cenk Kaan DÜRÜST Y.K. Üyesi
Berna TOKYAYY.K.Üyesi


Yağız ORAL
Genel Müdür 
Cenk Kaan DÜRÜST Genel Md. Yrd.
Didem Çankaya URALGenel Md.Yrd.Portföy Yöneticileri ve Yatırım Danışmanları
Adı / Soyadı Ünvanı
Mahmut Burak ÖZTUNÇ Direktör
Bekir Çağrı ÖZEL Direktör
Alen BEBİROĞLU Direktör
Kemal ÖZMEN Direktör
Özlem KARAGÖZ Müdür
Emre KARAKURUM Müdür
Göktürk  AYDEMİR
Müdür
Bora PARTALMüdür
R.Faruk ÖZSAN     Portföy Yöneticisi
Mehmet ÖZKAYA    Portföy Yöneticisi
Ceyda İŞMAN
Yatırım Danışmanı
Doruk ATALAY Yatırım Danışmanı