TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sürekli Bilgilendirme Formu
Son Güncelleme Tarihi: 30/04/2021Portföy Yönetimine
İlişkin Bilgiler
Faaliyet Yetki Belgeleri Tarih ve Sayıları
Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı
15/06/2015 tarih ve PYŞ / PY-22 ve YD.11/524
Eski Yetki Belgeleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2015 tarih ve 12233903-335.03-E.6019 sayılı yazısı ile
03.01.2000 tarih ve PYŞ/PY-8/3 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi ve
12.05.2004 tarih ve PYŞ/YD/6 sayılı Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi iptal edilmiştir.
Yönetilen Portföy Sayısı Ve Büyüklüğü
(30.04.2021 İtibariyla)
Tür Sayı Büyüklük (Bin TL)
Bireysel
 7
                  2,716
Kurumsal
67
14,967,562
Tüzel Kişi
2
149,157
Toplam
76
15,119,435
Esas Sözleşme ve Raporlar
Esas Sözleşme
Mali Tablolar
Faaliyet Raporları
www.tebportfoy.com.tr
TEB A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Acentesidir
Yönetime İlişkin Bilgiler
Ortaklık Yapısı
Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1,282,854 29.14
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1,127,060 25.60
TEB Holding A.Ş. 1,095,602 24.89
BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. 896,400 20.36
TEB Factoring A.Ş. 1 0.01
Toplam 4,401,917.00 100.00
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim
Adı / Soyadı Ünvanı
Metin TOĞAY Y.K. Başkanı
Emmanuel Collinet de la SALLE
Y.K. Başkan Yardımcısı
İzzet Cemal KİŞMİR Y.K. Üyesi
Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA Y.K. Üyesi
Emre ATABAY Y.K. Üyesi (İç Kontrolden sorumlu)
Cenk Kaan DÜRÜST Y.K. Üyesi
Berna TOKYAYY.K.Üyesi


Yağız ORAL
Genel Müdür 
Cenk Kaan DÜRÜST Genel Md. Yrd.
Didem Çankaya URAL
Genel Md. Yrd.


Portföy Yöneticileri ve Yatırım Danışmanları
Adı / Soyadı Ünvanı
Mahmut Burak ÖZTUNÇ Direktör
Bekir Çağrı ÖZEL Direktör
Alen BEBİROĞLU Direktör
Kemal ÖZMEN Direktör
Özlem KARAGÖZ Müdür
Emre KARAKURUM Müdür
Göktürk  AYDEMİR
Müdür
Ceyda İŞMAN Yatırım Danışmanı