English

BRG - TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası (TL) Fonu

Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi

TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu sadece Burgan Bank yatırımcılarına özel, aynı gün alım - satım kolaylığı sağlayan para piyasası fonudur.

Fon Kodu
BRG
Fon Birim Fiyatı
Risk Değeri
1
2
3
4
5
6
7
İşlem Saatleri (Başlangıç-Bitiş Saati)
09.00 - 13.30
Fon Satın Al Fon Satın Al
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi
Fon Toplam Değeri *
Fon Birim Fiyatı
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Varlık Dağılım Tablosu *

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Fon Bilgileri
İlk Tarih
Son Tarih
Fon Fiyatı
-
-
Fon Getiri
-
-
Karşılaştırma Ölçütü Getiri
-
-
İlk Tarih (Fon Kuruluş Tarihi):
Güncel Tarih (Bugün):
Performans
Seçili Filtreler
Filtreleri Temizle
Haftalık
Aylık
3 Aylık
6 Aylık
Yıllık
YBB*

*Yılbaşından bugüne getirileri göstermektedir. Yılbaşından sonra kurulan fonlar için getiriler kuruluştan itibaren gösterilmektedir.

**Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.

Halka Arz tarihinden itibaren kaydedilmiş fon fiyat değişimleri listeleniyor. Tarih aralığı ya da dönem seçerek farklı tarihlerdeki fiyat değişimlerini görüntüleyebilirsiniz.

Tarih
Fon Fiyatı
Fon İzahnamesi
Fon İzahnamesi
PDF Görüntüle List Arrow
Yatırımcı Bilgi Formu
Yatırımcı Bilgi Formu
PDF Görüntüle List Arrow
Performans Sunum Raporları
31 Aralık 2023 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
30.06.2023 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
31 Aralık 2022 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
30 Haziran 2022 Performans Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
Bağımsız Denetim Raporları
1 Ocak - 31 Aralık 2022 Bağımsız Denetçi Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
31 Aralık 2021 Bağımsız Denetçi Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
2023 - 4. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2023 - 3. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2023 - 2. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2023 - 1. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2022 - 2. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2022 - 1. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2022 - 4. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2022 - 3. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2021 - 4. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
“Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon portföyüne dâhil edilen varlıklar kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dâhil edilecektir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilemez.”

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. 09:00 ile 13:30 (yarım günlerde 09:00 ile 10:45) saatleri arasında, bir önceki iş günü saat 18:00’de (önceki iş günü yarım gün ise saat 14:00’de) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. 13:30 ile 17:10 saatleri (yarım günlerde 10:45 ile 13:10) arasında, bir önceki işgünü saat 18:00’de (önceki iş günü yarım gün ise saat 14:00’de) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. Bu saat aralığında, yatırımcılar tarafından Şube ve Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılan toplam katılma payı iade talepleri için yatırımcı başına günlük 2.000.000.-TL’lik limit uygulanır. Bu saat aralığında yatırımcılar tarafından yapılabilecek katılma payı iade taleplerinin genel toplamı 35.000.000 pay ile sınırlandırılmıştır. Yatırımcılar tarafından yapılacak yeni katılma payı alım talepleri bu saatler içerisinde Burgan Bank tarafından 15.000.000 paya ulaşıncaya kadar herhangi bir şart olmaksızın karşılanacaktır. 15.000.000 paylık sınırı aşan alım talepleri gelmesi durumunda ise bu talepler portföye iadesi yapılan katılma payı mevcutsa karşılanacaktır. 17:10 ile 18:00 saatleri (yarım günlerde 13:10 ile 14:00) arasında alım ve satım işlemlerine geçici olarak kapatılır. 18:00’de (Yarım günlerde 14:00’de) fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır.  18:00 (Yarım günlerde 14:00) ile 24:00 arasında, yatırımcılar tarafından fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü 18:00’de (Önceki iş günü yarım gün ise 14:00’de) ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır. 18:00 (Yarım günlerde 14:00) itibariyle açıklanan alış fiyatının, 18:00 (Yarım günlerde 14:00) itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı 18:00’de (Yarım günlerde 14:00’de) açıklanan alış fiyatına eşitlenir. 24:00 ile ertesi gün 13:30 (Ertesi gün yarım iş günü ise 10:45) arasında fon katılma payı alım ve satım işlemleri için saat 18:00’de (Yarım iş günü ise saat 14:00’de) açıklanmış olan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır.