English

TPZ - TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu

Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi

TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu, faiz içermeyen döviz cinsinden yatırım enstrümanlarıyla birikimlerinize değer katmayı hedefler.

Neden TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu’na yatırım yapmalıyım?

TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu fon toplam değerinin en az yüzde 80'i, devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilen yerli ve yabancı kira sertifikalarından oluşur.

Bu fon, birikimlerini orta uzun vadede değerlendirmek isteyen ve faiz içermeyen yatırımları tercih eden yatırımcılar için uygundur.

Fon Kodu
TPZ
Fon Birim Fiyatı
Risk Değeri
1
2
3
4
5
6
7
İşlem Saatleri (Başlangıç-Bitiş Saati)
09:00: 13:15
Fon Satın Al Fon Satın Al
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi
Fon Toplam Değeri *
Fon Birim Fiyatı
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Varlık Dağılım Tablosu *

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Fon Bilgileri
İlk Tarih
Son Tarih
Fon Fiyatı
-
-
Fon Getiri
-
-
Karşılaştırma Ölçütü Getiri
-
-
İlk Tarih (Fon Kuruluş Tarihi):
Güncel Tarih (Bugün):
Performans
Seçili Filtreler
Filtreleri Temizle
Haftalık
Aylık
3 Aylık
6 Aylık
Yıllık
YBB*

*Yılbaşından bugüne getirileri göstermektedir. Yılbaşından sonra kurulan fonlar için getiriler kuruluştan itibaren gösterilmektedir.

**Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.

Halka Arz tarihinden itibaren kaydedilmiş fon fiyat değişimleri listeleniyor. Tarih aralığı ya da dönem seçerek farklı tarihlerdeki fiyat değişimlerini görüntüleyebilirsiniz.

Tarih
Fon Fiyatı
Fon İzahnamesi
Fon İzahnamesi
PDF Görüntüle List Arrow
Yatırımcı Bilgi Formu
Yatırımcı Bilgi Formu
PDF Görüntüle List Arrow
Performans Sunum Raporları
31 Aralık 2023 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
30.06.2023 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
31 Aralık 2022 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
30 Haziran 2022 Performans Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
31 Aralık 2021 Performans Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
31 Aralık 2020 Performans Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
31 Aralık 2019 Performans Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
1 Ocak - 31 Aralık 2018 Performans Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
1 Ocak - 31 Aralık 2017 Performans Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
1 Ocak - 31 Aralık 2016 Performans Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
Bağımsız Denetim Raporları
1 Ocak - 31 Aralık 2022 Bağımsız Denetçi Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
1 Ocak - 31 Aralık 2021 Bağımsız Denetçi Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
1 Ocak - 31 Aralık 2020 Bağımsız Denetçi Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
1 Ocak - 31 Aralık 2019 Bağımsız Denetçi Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
1 Ocak - 31 Aralık 2018 Bağımsız Denetçi Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
1 Ocak - 31 Aralık 2017 Bağımsız Denetçi Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
6 Eylül - 31 Aralık 2016 Bağımsız Denetçi Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
Fon Bilgilendirme Videosu

Fonun yatırım amacı: Fonun hedefi düzenli olarak döviz bazında kira geliri elde etmektir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş olan yerli ve yabancı kira sertifikalarından oluşur. Yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım hiçbir zaman fon toplam değerinin %80’i veya daha fazlası olmayacaktır. Fon portföyüne %20’yi aşmamak kaydıyla TL ve döviz katılma hesapları ve Kurulca uygun görülecek yerli ve yabancı faizsiz para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

Fon izahnamesinin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları bölümünde yer alan Genel Esaslar'da “İşgünü” “Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin her ikisinde de hafta sonu veya resmi tatil olmayan gün” olarak tanımlanmıştır. Türkiye ve ABD’nin herhangi birinde hafta sonu veya resmi tatil olan günlerde verilen talimatlar yukarıda tanımlandığı şekliyle bir sonraki işgünü verilmiş olarak kabul edilir.

Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’e kadar ilettikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden beşinci işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenir.

Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’den sonra ilettikleri talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bu durumda satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden altıncı işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenir.

Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.