English

MTX - TEB Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon

Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi

TEB Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon ile geleceğin yatırımı olan dijital yaşam teknolojilerine ve Metaverse dünyasına yönelik faaliyette bulunan şirketlere yatırım yapma fırsatı yakalayın.

Metaverse nedir?

İnsanların sanal ortamda iletişim kurabildiği, kimi kaynaklarda “Metaevren” olarak da geçen Metaverse, sanal gerçeklik teknolojisinin ileri seviyede geliştirilmiş halidir. Metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleşerek farklı cihazlar arasında hareket etmesine izin verildiği bir dijital dünyadır.

Neden TEB Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fonu'na yatırım yapmalıyım?

TEB Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon’a yatırım yaparak geleceğin teknolojisi olan Metaverse dünyasına adım atabilir ve sanal gerçeklik sektörü üzerinden getiri elde etme şansı yakalayabilirsiniz. Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak Metaverse teknolojisine yatırım yapan, altyapı sağlayan ve bu alanda ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek için Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan şirketlerden oluşur. Böylece bu fon global piyasalarda işlem gören pek çok farklı teknoloji şirketine yatırım yapmanıza olanak tanır.

Fon Kodu
MTX
Fon Birim Fiyatı
Risk Değeri
1
2
3
4
5
6
7
İşlem Saatleri (Başlangıç-Bitiş Saati)
09:00 - 13:15
Fon Satın Al Fon Satın Al
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi
Fon Toplam Değeri *
Fon Birim Fiyatı
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Varlık Dağılım Tablosu *

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Fon Bilgileri
İlk Tarih
Son Tarih
Fon Fiyatı
-
-
Fon Getiri
-
-
Karşılaştırma Ölçütü Getiri
-
-
İlk Tarih (Fon Kuruluş Tarihi):
Güncel Tarih (Bugün):
Performans
Seçili Filtreler
Filtreleri Temizle
Haftalık
Aylık
3 Aylık
6 Aylık
Yıllık
YBB*

*Yılbaşından bugüne getirileri göstermektedir. Yılbaşından sonra kurulan fonlar için getiriler kuruluştan itibaren gösterilmektedir.

**Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.

Halka Arz tarihinden itibaren kaydedilmiş fon fiyat değişimleri listeleniyor. Tarih aralığı ya da dönem seçerek farklı tarihlerdeki fiyat değişimlerini görüntüleyebilirsiniz.

Tarih
Fon Fiyatı
Fon İzahnamesi
Fon İzahnamesi
PDF Görüntüle List Arrow
Yatırımcı Bilgi Formu
Yatırımcı Bilgi Formu
PDF Görüntüle List Arrow
Performans Sunum Raporları
31 Aralık 2023 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
30.06.2023 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
31 Aralık 2022 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
30 Haziran 2022 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
Bağımsız Denetim Raporları
1 Ocak - 31 Aralık 2022 Bağımsız Denetçi Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
2023 - 4. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2023 - 3. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2023 - 2. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2023 - 1. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2022 - 3. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2022 - 4. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
Fon Bilgilendirme Videosu
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ’de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon toplam değerinin asgari 80'i devamlı olarak öncelikle kullanıcılarına artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojileri yardımıyla alternatif sanal dünyaları çevrimiçi olarak keşfetmelerini ve başka kullanıcılarla etkileşimde bulunabilmelerini sağlayan metaverse tanımına giren yapay zeka, her türlü sanal gerçeklik donanımı, 3D yeniden yapılandırma, nesnelerin interneti ve sosyal platform teknolojileri yanında, iletişim, finans, internet, oyun, blok zincir gibi dijital teknolojilere donanım ve/veya yazılım üreten, başta artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik alanları olmak üzere söz konusu alanlara yatırım yapan, alt yapı sağlayan, bu alanda ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek üzere AR-GE faaliyetlerinde bulunarak maddi kaynaklarını taahhüt eden şirketlerin ve bu şirketlerin hizmet/servis/ürün sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin 80 ’i ve fazlası olamaz.
“İş günü Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)' nde hafta sonu veya resmi tatil olmayan gün olarak tanımlanmıştır. Türkiye ve ABD’nin herhangi birinde hafta sonu veya resmi tatil olan günlerde verilen talimatlar yukarıda tanımlandığı şekliyle bir sonraki iş günü verilmiş olarak kabul edilir. Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15 ’e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Saat 13:15 ’ten sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların işgünlerinde saat 13:15 ’e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15’ten sonra iletilen talimatları ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri iade talimatının işgünlerinde saat 13:15 ’e kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde saat 13:15 ’ten sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenecektir.