English

SHE - TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon

Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi

İş hayatında fırsat eşitliğini destekleyen fon!

Fon stratejisi gereği iş hayatında düzenli olarak kadınlara eşit haklar sunan ve fırsat eşitliğini destekleyen , yönetimlerinde kadınların aktif olarak rol aldığı, ekonomik ve sosyal sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlayan şirketlere yatırım yapar. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bu temaya uygun şirketlerin hisse senetlerine, borçlanma araçlarına ve diğer finansal araçlara yatırım yaparak, yatırımcılarına çeşitlendirilmiş bir portföy sunar.

Bu fon, yatırımcılarına finansal getiri sağlamanın yanı sıra aynı zamanda sosyal anlamda da daha çok şirketin kadın istihdamına dair kriterlerini gözden geçirmelerine, onları iyileştirmelerine, böylelikle de kadının iş hayatındaki varlığının dolaylı ve dolaysız olarak güçlenmesine olanak tanır.

Fon Kodu
SHE
Fon Birim Fiyatı
Risk Değeri
1
2
3
4
5
6
7
İşlem Saatleri (Başlangıç-Bitiş Saati)
09:00-13:15
Fon Satın Al Fon Satın Al
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi
Fon Toplam Değeri *
Fon Birim Fiyatı
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Varlık Dağılım Tablosu *

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Fon Bilgileri
İlk Tarih
Son Tarih
Fon Fiyatı
-
-
Fon Getiri
-
-
Karşılaştırma Ölçütü Getiri
-
-
İlk Tarih (Fon Kuruluş Tarihi):
Güncel Tarih (Bugün):
Performans
Seçili Filtreler
Filtreleri Temizle
Haftalık
Aylık
3 Aylık
6 Aylık
Yıllık
YBB*

*Yılbaşından bugüne getirileri göstermektedir. Yılbaşından sonra kurulan fonlar için getiriler kuruluştan itibaren gösterilmektedir.

**Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.

Halka Arz tarihinden itibaren kaydedilmiş fon fiyat değişimleri listeleniyor. Tarih aralığı ya da dönem seçerek farklı tarihlerdeki fiyat değişimlerini görüntüleyebilirsiniz.

Tarih
Fon Fiyatı
Fon İzahnamesi
Fon İzahnamesi
PDF Görüntüle List Arrow
TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon izahname değişikliği.
PDF Görüntüle List Arrow
TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon İzahname Değişikliği
PDF Görüntüle List Arrow
Yatırımcı Bilgi Formu
Yatırımcı Bilgi Formu
PDF Görüntüle List Arrow
Performans Sunum Raporları
31 Aralık 2023 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
30.06.2023 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
2023 - 4. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2023 - 3. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2023 - 2. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2023 - 1. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
Fon Bilgilendirme Videosu

Fon’un temel yatırım amacı katılımcılarına iş hayatında düzenli olarak kadınlara eşit haklar sunan ve fırsat eşitliğini destekleyen şirketlere yatırım imkânı sunmaktır. Bu kapsamda, Fonun yatırım yapabileceği, yerli ortaklık payları, borçlanma araçları (dış borçlanma araçları dâhil) ve kira sertifikalarının ihraççıları, BAUEQUAL- Bahçeşehir Üniversitesi Eşitlik ve Kapsayıcılık Çalışmaları Birimi danışmanlığında oluşturulan aşağıdaki kriterlerden en az ikisini sağlayanlar arasından seçilecektir: (i) Yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulundurma, (ii) Yönetiminde karar verici pozisyonda kadın yönetici bulundurma, (iii) BAUEQUAL- Bahçeşehir Üniversitesi Eşitlik ve Kapsayıcılık Çalışmaları Birimi danışmanlığı kapsamında oluşturulacak kriter havuzundan yeterli oranda uygunluk sağlama.

Fon’un temel yatırım amacı kapsamında; Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, 
•    Yukarıda belirtilen BAUEQUAL kriterlerinden en az ikisini karşılayan ihraççıların ihraç ettikleri yerli ortaklık payları, yerli borçlanma araçları ve yerli kira sertifikalarına, 
•    Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak yukarıda belirtilen BAUEQUAL kriterlerine benzer nitelikteki kriterlere sahip ihraççıların ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarından oluşan yerli yatırım fonlarına ve yerli borsa yatırım fonlarına,
•    MSCI USA Gender Diversity Select Net USD RT ve Solactive Equileap Global Gender Equality NTR endeksleri dâhilindeki yabancı ortaklık payları ve depo sertifikaları (ADR/GDR) ile bu endeksleri takip eden yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır.
 

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15'ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.