English

TBE - TEB Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon

Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi

TEB Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon ile birikimlerinizi son dönemin öne çıkan sektörlerinden sağlık ve biyoteknolojide değerlendirerek gelişen teknoloji ve dijitalleşen dünyanın sağlık sektöründeki gelişiminden yararlanıp yatırımlarınızı çeşitlendirebilirsiniz. Bu fon, yatırımcılarına yerli ve yabancı sağlık ve biyoteknoloji sektörlerine yatırım imkanı sunuyor. Fon stratejisi kapsamında fonun toplam değerinin asgari yüzde 40'ı devamlı olarak sağlık sektöründe, asgari yüzde 40'ı ise devamlı olarak biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere* (Daha detaylı bilgi için Temel Bilgiler bölümünü inceleyebilirsiniz) yatırılıyor. Bu sayede yatırımcılar için her iki sektörün de gelişiminden yararlanma imkanı doğmaktadır.

Fon Kodu
TBE
Fon Birim Fiyatı
Risk Değeri
1
2
3
4
5
6
7
İşlem Saatleri (Başlangıç-Bitiş Saati)
09:00 - 13:15
Fon Satın Al Fon Satın Al
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi
Fon Toplam Değeri *
Fon Birim Fiyatı
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Varlık Dağılım Tablosu *

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Fon Bilgileri
İlk Tarih
Son Tarih
Fon Fiyatı
-
-
Fon Getiri
-
-
Karşılaştırma Ölçütü Getiri
-
-
İlk Tarih (Fon Kuruluş Tarihi):
Güncel Tarih (Bugün):
Performans
Seçili Filtreler
Filtreleri Temizle
Haftalık
Aylık
3 Aylık
6 Aylık
Yıllık
YBB*

*Yılbaşından bugüne getirileri göstermektedir. Yılbaşından sonra kurulan fonlar için getiriler kuruluştan itibaren gösterilmektedir.

**Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.

Halka Arz tarihinden itibaren kaydedilmiş fon fiyat değişimleri listeleniyor. Tarih aralığı ya da dönem seçerek farklı tarihlerdeki fiyat değişimlerini görüntüleyebilirsiniz.

Tarih
Fon Fiyatı
Fon İzahnamesi
Fon İzahnamesi
PDF Görüntüle List Arrow
Yatırımcı Bilgi Formu
Yatırımcı Bilgi Formu
PDF Görüntüle List Arrow
Performans Sunum Raporları
31 Aralık 2023 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
30.06.2023 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
31 Aralık 2022 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
Bağımsız Denetim Raporları
1 Ocak - 31 Aralık 2022 Bağımsız Denetçi Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
2023 - 4. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2023 - 3. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2023 - 2. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2023 - 1. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2022 - 4. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow

Fon’un temel yatırım stratejisi katılımcılarına yerli/yabancı sağlık ve biyoteknoloji sektörüne yatırım imkânı sunmaktır. Fon toplam değerinin asgari %40'ı devamlı olarak sağlık sektöründe, asgari %40’ı devamlı olarak biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu şirketlere hizmet, servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık payları, borçlanma araçları, depo sertifikaları (ADR/GDR), kira sertifikaları ve söz konusu temaya yatırım imkânı sağlayan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Portföy yöneticisinin değerlendirmesine ve piyasa koşullarına göre fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) değişiklik gösterebilecektir.

Genel esaslarda «İş günü» Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’ nde (ABD) hafta sonu veya resmi tatil olmayan gün olarak tanımlanmıştır. Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'den sonra iletilen alım ve satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Genel esaslarda tanımlanan iş günleri dışındaki günlerde iletilen talimatlar, genel esaslarda tanımladığı şekliyle izleyen ilk «iş günü» yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15 ’den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenecektir.