English

TGX - TEB Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon

Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi

TEB Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon, önemi her geçen gün artan tarım ve gıda sektörüne yatırım yaparak geleceğe ortak olma olanağı sunuyor.

Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fonu'nun sunduğu avantajlar nelerdir?

TEB Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon, portföyünüzü çeşitlendirmenize ve önemi her geçen gün daha da artan tarım ve gıda teknolojilerine yatırım yapmanıza fırsat tanıyor.

  • Bitki ve Hayvan Bilimi,
  • Tarımda Otomasyon, Tarımsal Üretim,
  • Bitki ve Gıda Koruma Teknolojileri,
  • Hassas Tarım Teknolojileri ve Alternatif Gıda Üretimi gibi çeşitli alanlara yatırım yaparak yatırım evrenini genişletiyor.

Neden Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fonu'na yatırım yapmalıyım?

Değişen ve gelişen dünyada tarım ve gıda teknolojilerine yatırım yapmanın önemine inanan, uzun vadede bu şirketlerin getirilerinden faydalanmayı hedefleyen yatırımcılar için uygun bir fondur.

Fon Kodu
TGX
Fon Birim Fiyatı
Risk Değeri
1
2
3
4
5
6
7
İşlem Saatleri (Başlangıç-Bitiş Saati)
09:00 - 13:15
Fon Satın Al Fon Satın Al
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi
Fon Toplam Değeri *
Fon Birim Fiyatı
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Varlık Dağılım Tablosu *

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Fon Bilgileri
İlk Tarih
Son Tarih
Fon Fiyatı
-
-
Fon Getiri
-
-
Karşılaştırma Ölçütü Getiri
-
-
İlk Tarih (Fon Kuruluş Tarihi):
Güncel Tarih (Bugün):
Performans
Seçili Filtreler
Filtreleri Temizle
Haftalık
Aylık
3 Aylık
6 Aylık
Yıllık
YBB*

*Yılbaşından bugüne getirileri göstermektedir. Yılbaşından sonra kurulan fonlar için getiriler kuruluştan itibaren gösterilmektedir.

**Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.

Halka Arz tarihinden itibaren kaydedilmiş fon fiyat değişimleri listeleniyor. Tarih aralığı ya da dönem seçerek farklı tarihlerdeki fiyat değişimlerini görüntüleyebilirsiniz.

Tarih
Fon Fiyatı
Fon İzahnamesi
Fon İzahnamesi
PDF Görüntüle List Arrow
Yatırımcı Bilgi Formu
Yatırımcı Bilgi Formu
PDF Görüntüle List Arrow
Performans Sunum Raporları
31 Aralık 2023 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
30.06.2023 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
31 Aralık 2022 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
Bağımsız Denetim Raporları
1 Ocak - 31 Aralık 2022 Bağımsız Denetçi Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
2023 - 4. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2023 - 3. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2023 - 2. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2023 - 1. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2022 - 3. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2022 - 4. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
Fon Bilgilendirme Videosu
Fon’un temel yatırım stratejisi katılımcılarına yerli/yabancı tarım ve gıda sektörüne yatırım imkanı sunmaktır. Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak tarım ve gıda sektöründe, besin zincirinin verimliliği ile karlılığını artırmayı hedefleyen tarımsal üretim, tarımda otomasyon, akıllı ekipmanlar, hassas tarım teknolojileri, alternatif gıda üretimi, bitki bilimi, hayvan bilimi, bitki ve gıda koruma teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketler ile bu şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettiği ortaklık payları, yerli/yabancı borçlanma araçları ile bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon ayrıca, tarım emtia fiyatlarına dayalı katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.
Genel esaslarda «İş günü» Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) hafta sonu veya resmi tatil olmayan gün olarak tanımlanmıştır. Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Genel esaslarda tanımlanan iş günleri dışındaki günlerde iletilen talimatlar, genel esaslarda tanımladığı şekliyle izleyen ilk «iş günü» yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 13:15'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15’den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenecektir.