English

TCF - TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu

Farklı yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik geniş fon yelpazesi

Bu fon, çok yüksek seviyede risk almadan yatırımlarını farklı varlık sınıflarında çesitlendirerek mevduat üstü getiri elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

 

TEB  Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu’nun sunduğu avantajlar nelerdir?

Fon, aktif yatırım stratejisiyle yönetilmektedir. Fon toplam degerinin en az %80’i, devamlı olarak yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarından olusur. Farklı varlık sınıflarına sahip yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları, fon portföyüne dahil edilebilir. Fonun risk degeri 3-4 aralıgındadır.

 

Neden TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu’na yatırım yapmalıyım?

TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fon aktif yatırım stratejisi ile farklı yatırım fonlarına tek bir fon ile yatırım yapma imkanı sunar. Uzun vadede mevduata alternatif bir getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Fon Kodu
TCF
Fon Birim Fiyatı
Risk Değeri
1
2
3
4
5
6
7
İşlem Saatleri (Başlangıç-Bitiş Saati)
09:00 - 13:15
Fon Satın Al Fon Satın Al
Fon Bilgilendirme Tablosu
Fon İhraç Tarihi
Fon Toplam Değeri *
Fon Birim Fiyatı
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Varlık Dağılım Tablosu *

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

* Tarihi İtibarıyla

Fon Bilgileri
İlk Tarih
Son Tarih
Fon Fiyatı
-
-
Fon Getiri
-
-
Karşılaştırma Ölçütü Getiri
-
-
İlk Tarih (Fon Kuruluş Tarihi):
Güncel Tarih (Bugün):
Performans
Seçili Filtreler
Filtreleri Temizle
Haftalık
Aylık
3 Aylık
6 Aylık
Yıllık
YBB*

*Yılbaşından bugüne getirileri göstermektedir. Yılbaşından sonra kurulan fonlar için getiriler kuruluştan itibaren gösterilmektedir.

**Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.

Halka Arz tarihinden itibaren kaydedilmiş fon fiyat değişimleri listeleniyor. Tarih aralığı ya da dönem seçerek farklı tarihlerdeki fiyat değişimlerini görüntüleyebilirsiniz.

Tarih
Fon Fiyatı
Fon İzahnamesi
Fon İzahnamesi
PDF Görüntüle List Arrow
Yatırımcı Bilgi Formu
Yatırımcı Bilgi Formu
PDF Görüntüle List Arrow
Performans Sunum Raporları
31 Aralık 2023 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
30.06.2023 Yatırım Performansı Raporu
PDF Görüntüle List Arrow
Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
2023 - 4. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2023 - 3. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2023 - 2. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow
2023 - 1. 3 Aylık Bildirim
PDF Görüntüle List Arrow

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, değişik varlık sınıflarına sahip yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.

Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.

Fon portföyüne dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının dağılımı, piyasa koşullarına ve buna paralel portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecektir. Fakat, her halükarda Fon’un yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3-4 arası düzeyde kalacaktır.

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçlarının açık olduğu günlerde saat 13:15 ’e kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde yatırımcılara ödenir. BIST Borçlanma Araçlarının açık olduğu günlerde saat 13:15 ’ten sonra iletilen alım ve satım talimatları ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenir.